ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vi följer upp fjolårets nyhet Kommunicate

14 september 2016

I rappa Kommunicate får du koncentrerade och initierade beskrivningar av det som är på gång i 16 av landets kommuner. Det kan handla om utvecklingsplaner, markanvisningar, förändringar i det egna fastighetsbeståndet och vad som är på gång avseende infrastruktur.

Se vilka kommuner, talare och projekt som kommer att lyftas fram här

Observera även att Kommunicate pågår under pauserna för att inte krocka med alla seminarier och fördjupningar som pågår under dagarna.

Kommunicate

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015