ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Fysiska och digitala samtal

Det är viktigt att kunna samlas och föra en diskussion i olika ämnen – även i dessa omvälvande tider. De här samtalen kan ta form både fysiskt och digitalt. Oavsett vilken skepnad samtalet har ställs det höga krav på kvaliteten och innehållet.

Business Arena lanserade våren 2020 det nya möteskonceptet Business Arena Talks. Vi har över 20 års erfarenhet att skapa populära mötesplatser som premierar affärsnytta, nätverkande och kunskapsutbyte. Under konceptet Business Arena Talks skräddarsyr vi samtal och möten för våra samarbetspartners.

Vilket ämne vill ditt företag eller organisation diskutera?

Se den senaste Business Arena Talks på fastighetsnytt.se >>

Content
Vi formulerar beskrivning och en problematisering av ämnet. Vilka talare kan ge kvalitativa inspel? Vilken typ av samtalsformat passar bäst?

 • Projektledning
 • Innehåll
 • Bjuder in talare och deltagare
 • Körschema
 • Produktion

Kommunikation
Vi synliggör vår samarbetspartner under och efter mötet. Innehållet distribueras efter överenskommelse via våra kanaler.

 • Kommunikationsplan
 • Webb
 • Nyhetsbrev
 • Banner
 • Sociala medier

På plats
Den fysiska varianten av Business Arena Talks är ett exklusivt möteskoncept för beslutsfattare som kombinerar kunskap och nätverkande. Samtalen genomförs i en mindre grupp där relevanta frågor av strategisk betydelse presenteras och diskuteras under informella former. De inbjudna deltagarna och ämnet anpassas efter samarbetspartnerns önskemål.

Online
Den digitala varianten av Business Arena Talks innebär att vi direktsänder över webben från en avancerad studio. Tillgången till den kvalitetssäkrade tekniken ger ett professionellt intryck. I studion leder en moderator ett samtal tillsammans med kunniga talare. Självklart kan samtalet även sändas i efterhand i inspelad version.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan skräddarsy Business Arena Talks för dig:

Victor Karlsson

Jonas Ekstrand

Jonas Hedqvist

Kristian Wallgren

Se filmer från tidigare digitala och fysiska Business Arena Talks: 

Flödet

Nyheter från business arena

 • Filtrera flödet Visa:
 • Nyheter
 • Twitter
 • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev