ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vad är Business Arena?

Business Arena är Nordens ledande mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Under seriösa former skapar Business Arena förutsättningar för meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig sektor samt kunskap och visioner kring framtidens samhälle och städer. Genom att samla branschens ledande företag och aktörer under ett och samma tak hoppas vi på att varje Business Arena ska resultera i samhällsutveckling, nya affärer samt ett tydliggörande av branschens gemensamma agenda. Tillsammans skapar vi och alla inblandade aktörer ett evenemang ”av branschen, för branschen”.

Se vår konceptfilm om Business Arena för att få en känsla för eventet.

Vad möter jag när jag besöker Business Arena?

Genom ett omfattande och mångsidigt program med seminarier och talare av hög kvalitet fokuserar vi på en rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling. Programmet tas fram i nära samarbete med branschens aktörer bland annat genom intervjuer, fokusgrupper och advisory boards. Konceptet är detsamma oavsett plats, men har givetvis regionala och lokala inslag beroende på vilket ort konferensen arrangeras i.

Vem vänder sig Business Arena till?

Business Arena är en kongress för dig som arbetar med:

 • Fastighetsägare, uthyrare och fastighetsutvecklare
 • Kommunala och regionala företrädare
 • Samhällsbyggare och samhällsutvecklare
 • Politiker och tjänstemän
 • Konsulter, rådgivare och arkitekter
 • Investerare och finansiärer – internationellt och nationellt
 • Forskare, akademiker och statsvetare
 • Etablerare och lokalanvändare
 • Opinionsbildare

Var äger mötesplatserna rum?

Business Arena arrangeras i Norr och Syd på våren, i Almedalen på sommaren, i Stockholm och Väst på hösten. Konceptet, med ett brett utbud av högkvalitativa seminarier och talare, är detsamma. Sedan 2020 genomför Business Arena mötesplatsen Business Arena Helsinki årligen tillsammans med Bonnier Business Forum. Sedan 2022 arrangeras mötesplatserna Business Arena Oslo och Business Arena Copenhagen årligen tillsammans med Estate Media.

Utställningen

Business Arena genomförs i samarbete med cirka 250 olika partnerföretag från hela branschen. Varje arena ser olika ut men utställningen är alltid hjärtat i rummet och en aktiv mötesplats för samtal och möten. Här finns en stor bredd av verksamheter inom fastighets- och bostadsbolag, bygg-och fastighetsutveckling, kommuner och regioner, investerare och fonder, analys och värdering, fastighet- och teknikkonsulter, energi, juridik, bank, skatt och revision.

Vill du delta som partner?
Mer information om partnermöjligheter kan du ta del av här.

Arrangörer

Business Arena arrangeras av tidningen Fastighetsnytt och Fastighetsnytt Förlags AB som är en del av Bonnier. För mer information om Fastighetsnytt, se www.fastighetsnytt.se.

Flödet

Nyheter från business arena

 • Filtrera flödet Visa:
 • Nyheter
 • Twitter
 • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev