ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Elaine Breske Hirscher: ”Tryggast att göra som man alltid har gjort”

30 augusti 2016

Elaine-Breske-Hirscher

Varje tid har sitt ledarskap. Frågan är vilken typ av ledare som behövs idag? Förhoppningsvis besvaras frågan i fördjupningen ”Ledarskap för en bransch i förändring”. Vi ställde två frågor till den som ska vara moderator den 21 september, ledarskapsexperten Elaine Breske Hirscher.

Du har arbetat som ledare inom samhällsbyggnad. Stötte du på några utmaningar som du tror är specifika för just den här sektorn?
Branschen är väldigt konservativ, så bara att vara icke-ingenjör och kvinna har ju varit en stor utmaning, men det är ju i och för sig inte unikt för just samhällsbyggnad. Dock gör det konservativa i branschen att det nya sättet att arbeta – agilt, teambaserat, snabbrörligt, värderings- och visionsstyrt – är svårare att implementera, eftersom många känner sig tryggast i att göra som man alltid har gjort. När vi lyckas implementera ett ledarskap i ständig förändring i vårt arbete har de goda resultaten visat sig snabbt.

Du ser tydlighet som ett viktigt inslag i ledarskap. Hur gör man för att vara tydlig?
Genom att kommunicera med varandra, sätta tydliga mål och ha en tydlig plan för att nå dem. Man ska vara öppen med vilka förväntningar man har på varandra och arbeta aktivt med feedback, konfliktlösning och värderingar. Naturligtvis ska man kontinuerligt stämma av såväl målen som förväntningarna. Kommunikation är det enklaste verktyget för att nå tydlighet, men också det svåraste att lyckas med!

Fördjupning F, 14.00 – 15.00, onsdag 21 september, Ledarskap för en bransch i förändring.


Business Arena Stockholm | 21-22 september 2016
Stockholm Waterfont Congress Centre

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015