ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
theimagename

Business Region Mid Sweden

Business Region Mid Sweden jobbar för att fler företag ska vilja bygga sin verksamhet i Jämtland Härjedalen och att fler människor ska vilja skapa en framtid här. Genom nätverk, expertkunskaper och genom ett öppet sinne värnar de om de initiativ till etableringar som kommer och jobbar aktivt för att fler ska se fördelarna med mittersta Sverige.

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015