ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Kortintervju med Karin Klingenstierna

11 mars 2014

Karin Klingenstierna är moderator för stadsbyggnadsseminarierna i Malmö och Göteborg. När vi nyligen träffade henne passade vi på att ställa ett par frågor.

Efter att du nu haft möte med Fastighetsnytt och dina branschexperter/bisittare och vet lite mer om upplägget, vad tror du att kommer skapa mest diskussion i respektive stad?
– Göteborgs identitet är hyperaktuell! Vilken stad vill man vara i framtiden och hur kommunicerar man den önskade bilden av Göteborg till omvärlden? En viktig fråga i Malmö är hur vi genom den byggda miljön skapar dynamik för en rättvis och jämlik stad.

Upplever du att det finns några konkreta skillnader mellan städerna generellt vad gäller anda och prioritetsfrågor?
– Mycket är likt. Båda städer står exempelvis inför stora infrastruktursatsningar, men i Göteborg går diskussionens vågor högre och frågan uppmärksammas mer i media. Malmö ger däremot genom sin starkt profilerade hållbarhetskommission större öppen prioritet till social hållbarhet. Den positiva spänning som finns städerna emellan kan säkerligen driva stadsutvecklingen framåt på båda håll!

Malmö: Stadsbyggande för integration och tillväxt – så ska Malmöregionen förvalta de nya möjligheterna
Göteborg: På vilka värden byggs framtidens Göteborg?

karin klingenstierna

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Det bästa med Business Arena är att man får inspireras, lära känna massa nya människor och också träffa kompisar från förr.”
- Alexandra Laurén, vd, Bonava
”Ett tillfälle för mycket spontana möten och att mötas mellan fastighetsbolag, politiken och konsulter. ”
- Johanna Hessius, CEO & Head of Advisory Sweden, Newsec
”Det bästa med Business Arena är det personliga mötet, med både befintliga och potentiella kunder. ”
- Christian Fjordskär, försäljningschef, Värderingsdata AB
”Business Arena står för kunskap, nätverk och gemenskap. Med tanke på de stora utmaningarna som samhället i stort står för och branschen i synnerhet, så bör vi hjälpas åt att ta ansvar för samhällsbyggandet.”
- Annika Selin, vd, Forsen

Nyhetsbrev