ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Kortintervju med Karin Klingenstierna

11 mars 2014

Karin Klingenstierna är moderator för stadsbyggnadsseminarierna i Malmö och Göteborg. När vi nyligen träffade henne passade vi på att ställa ett par frågor.

Efter att du nu haft möte med Fastighetsnytt och dina branschexperter/bisittare och vet lite mer om upplägget, vad tror du att kommer skapa mest diskussion i respektive stad?
– Göteborgs identitet är hyperaktuell! Vilken stad vill man vara i framtiden och hur kommunicerar man den önskade bilden av Göteborg till omvärlden? En viktig fråga i Malmö är hur vi genom den byggda miljön skapar dynamik för en rättvis och jämlik stad.

Upplever du att det finns några konkreta skillnader mellan städerna generellt vad gäller anda och prioritetsfrågor?
– Mycket är likt. Båda städer står exempelvis inför stora infrastruktursatsningar, men i Göteborg går diskussionens vågor högre och frågan uppmärksammas mer i media. Malmö ger däremot genom sin starkt profilerade hållbarhetskommission större öppen prioritet till social hållbarhet. Den positiva spänning som finns städerna emellan kan säkerligen driva stadsutvecklingen framåt på båda håll!

Malmö: Stadsbyggande för integration och tillväxt – så ska Malmöregionen förvalta de nya möjligheterna
Göteborg: På vilka värden byggs framtidens Göteborg?

karin klingenstierna

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015