ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Innovativa lösningar för att frigöra bostäder

17 februari 2015

Hur kan bolag med hjälp av innovativa lösningar skapa bostäder billigt och snabbt? En panel med bolagsrepresentanter från olika håll i branschen samlades för att ge sina bästa tips.

Lindbäcks Bygg har exempelvis tagit fram förslag på 16 kvadratmeter stora studentlägenheter. I lägenheterna har man fått godkänt att göra undantag från regelverken, exempelvis sett till de tillåtna utrymmeskraven. I en undersökning som bolaget gjort ställer sig 80-90% av de tillfrågade studenterna positivt till lägenheterna.

Örnsköldsviks kommun har frigjort bostäder genom att uppmuntra ”andra-husägare” (det vill säga husägare som permanent bor på annan ort och endast bor tillfälligt i Örnsköldsviks kommun) att sälja eller hyra ut sina Örnsköldsviksbostäder.

BoKlok ger fyra praktiska lösningar på hur fler bostäder kan frigöras:
1. Tillåt ett varierat utbud.
2. Industrialisera byggprocessen
3. Gör saker inom befintligt regelverk
4. Ställ högre krav på byggherrarna

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015