ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Högre hus på gång i svenska storstäder

5 maj 2017
Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, medverkade i WSP:s seminarium ”Höga hus”. Foto: Beatrice Törnros.

Hur ska den svenska fastighetsbranschen ta sig an intresset för att bygga höga hus i Sverige? WSP bjöd i torsdags in till ett seminarium på temat. I Göteborg har man skapat en bygga-högt-strategi.

– Göteborg är lite smör på en stor macka. Vi har byggt väldigt glest, vilket har gjort att stadsdelarna blir väldigt segregerade. Det vill vi förändra, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg.

Att bygga på höjden är något som kanske inte just landet Sverige förknippas med. När det ska byggas höga hus åker vi till storstäder som Shanghai, Hong Kong eller New York för att få inspiration. Men intresset för att bygga högt i Sverige har ökat de senaste åren, vilket beror på olika saker. Den finansiella situationen är gynnsam för investeringsviljan, och höga hus kan också vara en lösning på bostadsbrist i storstäderna.

Enligt Patrik Guné, initiativtagare till programmet Global Exchange High Rises och affärsområdeschef Samhällsbyggnad WSP, saknar samtalet kring höga hus i Sverige fokus. Han efterlyser mer engagemang från branschen.

Storstäderna Stockholm och Göteborg saknar dock inte visioner för att bygga högt. I Göteborg byggs Karlastaden, med målet är att skapa en ”mellanstad”, ett förtätat centrum som innefattar en 240 meter hög skyskrapa på Lindholmen. I Stockholm går planerna framåt för Tellus Tower, två skyskrapor med 78 respektive 58 våningar.

Ett höghus blir ett riktmärke och bidrar till stadsbilden, men får inte bli en ”ensam pinne”.

– Ett höghus får inte bli ett extraherat fotavtryck som får råda. Man måste tänka på hur höghuset spelar med staden i stort, säger Björn Siesjö.

I Stockholm saknas dock en bygga-högt-strategi enligt stadsarkitekten Torleif Falk.

– Höga hus är en fråga som det ständigt pågår diskussioner kring i Stockholm, men vi har ingen uttalad strategi.

Torleif Falk konstaterar dock att Stockholm har en stark etableringsvilja just nu samtidigt som det är hög inflyttning, vilket utgör positiva incitament för att bygga högre. Men han tillägger att viktigt att tänka på stadens karaktär, Stockholm är byggt i en skärgårdsmiljö vilket satt sin prägel på stadens uppbyggnad.

Intresset för att bygga högt finns onekligen i Sverige. Frågan är när och hur Sverige är redo för att anta WSP:s linje med ett världsledande fokus på höga hus.

WSP är partner till Business Arena Stockholm och kommer finnas på plats under hela konferensen på Stockholm Waterfront Center den 20-21 september.

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015