ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Framtidens kontor: ”A nice place to be”

9 juli 2018
På Business Arena Almedalen diskuterades framtidens kontor. Från vänster: Helena Ehrenborg, Ingemar Rindstig, Ronald Bäckrud, Lars Edberg och Magnus Behrenfeldt.

Dagens hyresgäster har helt andra krav på sina kontor än för tio år sedan. Det attraktiva erbjudandet måste vara flexibelt, mötesinriktat och öppet. Men handlar framtidens kontor  om den kreativa miljön eller viljan att gå till jobbet? Ämnet diskuterades Business Arena Almedalen.

På en allt rörligare och globaliserad arbetsmarknad byts gamla cellkontor ut mot flexibla arbetsytor med kortare hyresavtal. Magnus Behrenfeldt, affärsområdeschef på AMF Fastigheter kommenterar utvecklingen:
– Sammanhanget har betydelse, likaså flexibel hyrestid. Förut pratade man mer om den långsiktiga verksamhet som ska vara i kontoret. Nu ser vi en förändring i att allt fler vill ha kortare avtal.

Det håller däremot AFA Fastigheters förvaltningschef Lars Edberg inte med om, som snarare ser en efterfrågan på längre avtal. Däremot är förändringen i vilken typ av lokal som efterfrågas tydligare.
– Kontoren är en ny typ av social verksamhet. Man pratar mycket om co-working och olika sorters kontorslösningar. Att få sammanhanget och social närvaro i kontoret tror jag är viktigt – och ännu viktigare i framtiden.

Allt fler stora företag efterfrågar projektkontor, något som utmanar 15-åriga kontrakt med stora ytor. Co-working, att två eller flera företag sitter under samma tak, är också en trend som gör kontoret till en mötesplats mer än en fast punkt. Men är fastighetsägarna redo att möta behoven?
– Företagen behöver en lokal för att bygga sitt varumärke. Enligt tidningen Chef arbetar 82 procent av alla kontorsarbetare jobbar minst en dag utanför kontoret. Jag tror att man kan göra kontor för att locka till sig medarbetare så att man inte sprids för vinden, säger Lars Edberg.

– Jag tror att bolagen fortfarande kommer ha en hemvist där man vill sitta längre. När man behöver starta projekt som inte kan drivas i egen lokal – då kommer behovet av andra typer av lokaler öka. Det är en trend som vi anammar – bland annat genom att bygga färdiga lokaler för ändamålet, berättar Ronald Bäckrud är regionchef för Stockholm på fastighetsbolaget Vasakronan. Han tycker dock att man inte ska lyssna för mycket på kunden. Det är viktigt att ifrågasätta krav och ställa frågor om vad arbetsplatsen egentligen ska bidra till. Oftast slutar det med att kunden flyttar till något mindre och mer effektivt.

En utmaning för fastighetsägarna på kontorssidan är att skapa dragplåster i de lokaler som faktiskt byggs, annars förlorar kontoret sin mening. Incitamenten för att gå till jobbet måste vara tydliga. Det är något som även bolagen måste inse, menar Roland Bäckrud.
– Det ska inte spela någon roll om man är jobbar i Borås eller Stockholm. Man måste hela tiden tänka på hur lokalen kan hjälpa till och bidra till arbetet som ska utföras.

Han får medhåll av Ingemar Rindstig, Nordenchef vid det internationella revisionsföretaget EY, som sammanfattar diskussionen i Almedalen på klargörande sätt:
– Framtidens definition av kontoret kommer att vara ” A nice place to be”. Här ska arbete och fritid gå ihop – i bästa fall i form av ett kontor, men också ett ställe man aktivt väljer istället för att stanna hemma och jobba.

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015