ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Behövs ökad politisk medvetenhet om storstadens behov

2 juli 2012

I takt med att kunskapsekonomin gjort den attraktiva staden med dess begåvade människor och spännande möten till den grundläggande tillväxtmotorn har efterfrågan på en målinriktad storstadspolitik ökat. Under Business Arena Almedalen diskuterade en panel utvecklingen i svenska storstäder med utgångspunkt i Harvardekonomen Edward Glaesers bok ”Stadens triumf”.

En anledning till det problem som en stad som Stockholm upplever kan illustreras med Marx tanke om bas och överbyggnad. Det senare, i form av exempelvis juridiska förutsättningar, släpar efter när produktionsförhållandena i ekonomin förändrats på det sätt som skett i det post-industriella samhället.

– Dagens planeringsverktyg och lagar fungerar inte. Exempelvis är pbl ett resultat av förhållandena i efterkrigstidens Sverige. Vi måste ta ett omtag. Verktyg och lagar som togs fram när staten tog den stora risken, och fungerar inte idag när det är privata aktörer som vi som tar den ekonomiska risken, säger Per-Martin Eriksson som är vd på Veidekke Bostad.

När en ung universitetsutbildad svensk känner att det är omöjligt att skaffa en bostad i Stockholm finns risken att personen ifråga väljer att flytta till Paris eller New York istället. Yves Chantereau som är arkitekt och branschutvecklare på STD menar att svenska politiker är naiva och att om inte Stockholm tar tag i sina flaskhalsar, exempelvis bristen på bostäder, kan staden ha allvarliga problem med attraktiviteten inom 30 år. Monica von Schmalensee, som är vd på White Arkitekter, vill av samma orsak inrätta ministerposten samhällsbyggnadsminister (som faktiskt Mona Sahlin var en gång i tiden).

– De viktiga frågorna, som bostäder och infrastruktur, har en tendens att hamna i olika rör och det skulle behövas en politisk funktion som har överblick och kan samordna utvecklingen.

En sak hon har identifierat i de städer som varit framgångsrika på senare tid är att de har satsat på publika platser och att göra staden tillgänglig för alla.

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev