ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Behöver Sverige en ny stad?

25 september 2017
Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH talade på case-fördjupningen om den hypotetiska staden Victoria. Moderator var Sara Bragée, chef strategisk samhällsanalys vid Tyréns.

Hur bygger man en ny stad? Det är inte bara att slå upp en massa hus på en tom plats och hoppas att det ska gå vägen. Bygg ut befintliga städer är regeringens och mångas devis – men är förtätning verkligen lösningen på en ansträngd utbudssituation på den svenska fastighetsmarknaden? Behöver Sverige en ny stad? Frågan diskuterades vitt och brett under Business Arena Stockholm på fördjupningen om den än så länge hypotetiska staden Victoria.

– Varför behövs nya städer i Sverige? Ofta är resonemanget ”bygg där det redan finns städer” jag tycker att man ska tänka större. Annars blir det stockholmarna som bestämmer, och det finns risk att Sverige glider isär.

Det säger Anders Riedenfalk, civilingenjör och projektutvecklare, som berättade om sin idé att bygga en ny stad helt från grunden i Sverige, som ska heta Victoria, vilket också var utgångspunkten i fördjupningssamtalet.

Han bjuds på mothugg från Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH:
– Nya städer är ett storstadsfenomen. I stället bör vi öppna upp exploatering i områden som redan är knutna till infrastruktur och samhällsfunktioner. Vi behöver få in fler bostäder runt ställen som redan är bebyggda, det skapar sociala värden och knyter ihop landet. Dessa stadsdelar blir ett komplement – och inte konkurrenter till städerna.

– Förtäta i all ära – men det innebär också att city blir egen stadsdel där man lever helt annorlunda än utanför, kontrar Anders Riedenfalk.

Anders Riedenfalk, som bland annat varit involverad i projektet Konza Tech City i Kenya, där man vill bygga en helt ny stad cirka 60 kilometer utanför huvudstaden Nairobi, tycker att de svenska byggprocesserna behöver förändras och att Sverige måste tänka större kring hur vi bygger nytt. Vi behöver nya system för enklare beslutsfattning när byggföretag vill bygga nytt.

– Idag förstörs ju städer på grund av miljöförstöring, det krävs nya lösningar även i Sverige för att förhindra detta. Skapa 20-30 regionala centra i Sverige med stark attraktionskraft, istället för att bygga på Stockholm.

– Jag tror inte på nya stöder utanför storstadsregioner – vad hände med ”Dövik” som gick över till Ö-vik? Jo, Norrbottniabanan byggdes, säger Göran Cars och får medhåll av Sofi Jonsson, Female Leader Engineer Trainee på Skanska som tillägger att de sociala värdena i en stad är det som gör att folk vill flytta dit. Social hållbarhet och plats för nya möten är minst lika viktigt som att folk har någonstans att bo, arbeta och leva. Som Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare väljer att uttrycka det:

– En stad är inte bara sitt skal – jag tror inte på konceptet att placera någonstans i landet.

Summa summarum håller ändå panelen med varandra i att nya städer är bra. Göran Cars sammanfattar:
– Ja, för att vi håller på att fördärva tidigare stadsdelar och bygger tätare och tätare. Om vi tar det rätt kan vi bygga städer som är väldigt bra. Vi måste komponera städer för hur de ska hänga ihop.

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015