ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Arkitektur – ett internationellt språk

25 april 2016

Under 2015 sökte fler än 160 000 personer asyl i Sverige. Utmaningarna, som att tillgodose boende, utbildning och andra väsentliga samhällsfunktioner, är många. För att inte nämna möjligheterna. Ett ökat antal nya invånare ger ytterligare arbetskraft och fler högutbildade. Johanna Frelin är vd på Tengbom, ett av företagen som tar tillvara på kompetensen genom att anställa nyanlända arkitekter.
– Vi ser inte nationalitet eller ursprung som någon barriär, utan tycker snarare tvärtom att mångfald tillför verksamheten mycket positivt.

I samband med förra årets omfattande flyktingmottagande var det många företag som tog ett ökat ansvar och engagerade sig för att underlätta för flyktingar och nyanlända. En av branscherna som stack ut var arkitektbranschen, som genom diverse tävlingar, bidrag, insamlingar, nätverk och upprop samordnade till hjälp.

Tengboms vd Johanna Frelin tror att den integrerade synen på social hållbarhet som kommer med rollen är en av anledningarna till branschens starka engagemang.

– Arkitekter är passionerade och engagerade humanister av naturen. Vi jobbar med samhällsnyttan och många drivs av att skapa en bättre värld och en bättre situation för människor i orättvisa förhållanden. Vi spelar en stor roll i det vi kallar social hållbarhet, och ser oss som en viktig del av lösningen.

För egen del deltog Tengbom bland annat i samtal med nyanlända, arrangerade av Sveriges Arkitekter och Arbetsförmedlingen och tog emot praktikanter via Folkuniversitetets ”Korta Vägen”-projekt, vilket även lett till anställning.

– För att citera Waseem Alnimeh från Syrien, nyanställd arkitekt på vårt kontor i Karlstad, så anser vi som han att ”arkitektur är ett internationellt språk”, säger Johanna Frelin.

Nyanlända hett eftertraktade
Tengbom drivs av engagerade och empatiska medarbetare och ser det som en självklarhet att alltid sätta människan först. Exempelvis har det internationella perspektivet alltid funnits med i rekryteringen, berättar Johanna Frelin.

– Vi ser mångfald som något extremt viktigt som gör oss till bättre arkitekter och människor. Nationalitet eller ursprung är inga barriärer, utan snarare tvärtom tillför mångfald verksamheten mycket positivt.

– Branschen står inför utmaningar som vi inte löser själva, som att arbetslösheten är noll. Vi har ett enormt stort behov av att rekrytera just nu, därför är nyanlända hett eftertraktade, de behövs. Vi har till exempel ett kontor nu där vi till stor del pratar engelska då de nyrekryterade medarbetarna inte har hunnit lära sig svenska ännu. Det funkar jättebra, säger Johanna Frelin.

En av de stora utmaningarna är bostadsbristen. Hur kan behovet av nya bostäder lösas för alla nyanlända, på kort och lång sikt?
 Jag tror det är viktigt att komma ihåg att även om man tänker kortsiktiga lösningar så måste man tänka långsiktigt. Ogenomtänkta och snabba lösningar kommer med stor sannolikhet komma tillbaka och bita en i svansen. Arkitekter är därför viktiga att involvera i processen när man vill bygga städer som fungerar hållbart över tid. Vi har ett stort fastighetsbestånd redan, därför är det lika viktigt att bygga om och till, samt att förtäta redan bebyggda områden där service och kultur redan finns. Sedan är det också viktigt att faktiskt bygga bostäder som folk har råd att bo i. Många av de snabba lösningar vi ser i dag kommer snarare att bidra till segregering än att lösa bostadsbristen för de som mest behöver tak över huvudet. Det har ju varit klart lättare för våra nyrekryterade att hitta bostad på våra kontor ute i landet, än i Stockholm. Det finns ju städer i Sverige där det faktiskt finns bostäder! säger Johanna Frelin.

Missa inte partnerträffen den 25 maj, där bland annat Johanna Frelin medverkar för att diskutera flyktingsituationen och fastighetsbranschen.

Johanna Frelin,vd på Tengbom. Foto Jann Lipka
Johanna Frelin,vd på Tengbom. Foto Jann Lipka

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015