ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Akut brist på lantmätare

27 september 2017
På Framtidsforums scen under Business Arena Stockholm talade Frida Ihlis, Tomas Vesterlin och Ingegerd Hedmark. Moderator var Marianne Olsson.

Bristen på lantmätare i Sverige skapar långa handläggningstider, försenar och fördyrar byggen och leder till kompetenstapp. Problemet måste adresseras nu, menar en enig panel som talade om ämnet på Business Arena Stockholm. Lösningarna kan ligga hos branschen när intresset från myndigheterna är svalt, menar de.

I nästan alla uppdrag som ger bostäder kommer vi i kontakt med lantmätare. Lantmätare hjälper byggherrar och kunder att komma igång med sina byggen, har hand om uppdelning av mark och reder ut vem som äger vad.
– Men bristen på handläggare gör att ärenden läggs på hög – det kan ta upp till ett år för ett ärende att handläggas – vilket ger enorma konsekvenser, säger Ingegerd Hedmark, civilingenjör lantmäteri, seniorkonsult, Structor FM Projektutveckling AB

Lantmätarbristen leder också till kompetenstapp inom yrkeskategorin, berättar Ingegerd Hedmark vidare och får medhåll av Frida Ihlis, civilingenjör lantmäteri/gruppchef samhällsbyggnad och fastighetsutveckling vid NAI Svefa. Många lantmätare slutar eftersom situationen blir omöjlig i att hela tiden behöva beta av ärenden som är mer än ett år gamla och sätta sig in i dem när övriga aktörer går vidare med andra projekt under handläggningstiden.
– Det leder till en osäkerhet kring tidsvanorna – projekten blir försenade och därmed också dyra. Det leder också till att det inte går så fort att bygga. När man äntligen fått lagakraft planen – då är det dags att ta en ny nummerlapp och ställa sig i nästa kö, säger Frida Ihlis.

Tomas Vesterlin, civilingenjör lantmäteri och jurist, startade för några år sedan konsultbolaget AB Vesterlins & Co, med fokus på fastighetsrätt. Han märker av det stora behovet av lantmätare, men menar att det finns lösningar även om ett begynnande utbildningsglapp är stundande.
– En stor del av lösningarna ligger hos branschen och en stor del av tillgängliga lantmätare finns på den privata marknaden. Vi ser dock att det examineras väldigt få lantmätare mot det behov som finns, branschen behöver locka fler att utbilda sig till lantmätare.

Vad säger lantmäterimyndigheterna då? Panelen är samstämmig i att intresset är svalt att ta tag i frågan från det hållet.
– Vi ser inget större intresse från dem, konstaterar Tomas Vesterlin.

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015