Business Arena Talks
– fysiska och digitala samtal

Det är med stolthet Business Arena kan presentera ett nytt koncept för angelägna samtal – Business Arena Talks. I dessa omvälvande tider är det viktigt att kunna samlas och föra en diskussion i olika viktiga ämnen. Digital teknik skapar nya flexibla möjligheter och konceptet fungerar lika bra för fysiska möten i specialinbjudna grupper.

Den digitala varianten av Business Arena Talks innebär att vi direktsänder över webben från en avancerad studio. En moderator leder ett samtal om ett aktuellt ämne inom fastigheter och samhällsbyggnad tillsammans med kunniga och intressanta deltagare. Vi sätter ihop programmet, bjuder in talare och distribuerar det via våra kanaler. Självklart kan samtalet även sändas i efterhand i inspelad version.

Den fysiska varianten av Business Arena Talks är ett exklusivt möteskoncept för beslutsfattare som kombinerar kunskap och nätverkande i form av fysiska träffar i en mindre grupp. Relevanta frågor av strategisk betydelse presenteras och diskuteras under informella former.

Har ditt företag eller organisation ett ämne av allmänintresse som ni vill ta upp på ett kvalitativt sätt med Business Arena som avsändare? Då är Business Arena Talks en perfekt lösning. Se den första Business Arena Talks här >>

Vill du veta mer? Hör av dig till:

Liv Ljungqvist

Lina Hann

Jonas Ekstrand

Jonas Hedqvist

Kristian Wallgren

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt
”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015