ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

”Vi är mossiga och efterblivna i branschen”

28 april 2017
Anette Sand (bilden), Jonas Nygren och Reinhold Lennebo stod på scen under Business Arena Malmö.

”Vi är mossiga och efterblivna i branschen”

Hyresförhandlingarna mellan allmännyttan och de privata fastighetsägarna går bättre – men det stora problemet för hyresgästerna är avsaknaden av nationell social bostadspolitik. 

Låga räntor, renoveringsbehov och strandade förhandlingar. Lägg därtill en blossande bostadskris som ännu mer höjer tonen i argumenten i hyresförhandlingarna. Under torsdagens Business Arena Malmö diskuterades möjligheterna till konsensus om hyresnivåer framöver. 

– Systemet är en partssammansatt konstruktion som vi alltid dragits med, vi har inte blivit överens. Jag tycker att det med tiden blivit värre och tålamodet har blivit allt mer prövat hos våra medlemmar, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna.  

Hyresrätten har tagit mycket stryk. Efter 2011-års ändringar i hyreslagen, som skulle få de kommunala bostadsbolagen att agera mer affärsmässigt i hyressättningen, upplever båda sidor ingen förbättring i chanserna att komma överens. 

– Vi behöver hitta en modell att gå vidare när en förhandling inte funkar. Vi som parter måste ta ansvar och lägga fokus på samarbeten, menar Jonas Nygren, Hyresgästföreningens förbundschef. 

– Jag blir så trött! Vi har samma sätt att förhandla som för 35 år sedan, vi är mossiga och efterblivna i branschen, säger Anette Sand, vd för Familjebostäder.

Stiltje trots verktyg
Än så länge verkar de olika aktörerna inte kommit närmre ett konsensus som hyressättningen. Hyresrättens status gynnas inte av förhandlingar som tar lång tid samt att allt fler bygger bostadsrätter.

– Om vi inte får en hyresutveckling som sker i takt med inflationen så går det inte ihop, och då blir hyresrätten mindre attraktiv, säger Annette Sand. 

Hon efterlyser snabbare förhandlingar och projekt liknande Stockholmshyran, eller ”systematisk hyressättning” som hon väljer att kalla det, och får medhåll av Reinhold Lennebo som också kommenterade att: 

– Det finns ett behov av en social bostadspolitik. Vi måste skapa bostäder för dem som inte kan lösa bostad med egen kraft, även om man är privat bostadsägare. Vi behöver titta på hur vi löser bostadsfrågan för de som har det svårast, det ligger dock inte i vårt mandat utan hos politikerna. 

Parterna saknar inte verktyg i verktygslådan för att komma överens i dialogerna. Lösningarna ligger i att fler bostäder byggs och konsensus i långsiktiga politiska lösningar över blockgränserna. Men hur mycket kan man pressa hyresgästernas och framtida hyresgästers tålamod, det är frågan. Hyresrätten ska vara attraktiv, både för dem som ska göra vinst och de som ska betala hyran. 

– Allt handlar om bostadspolitik, där vi måste hitta lokala och nationella lösningar och kommuner måste få folk att vilja investera i hyresrätter, säger Jonas Nygren. 

Sara Gommel

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev