ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Valideringsverktyg ger snabbspårseffekt

16 april 2018

Valideringsverktyg ger snabbspårseffekt

År 2012 drog Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) igång projektet med att skapa ett gemensamt verktyg för branschen att mäta individers kompetens i förhållande till branschens krav, så kallad validering. Men hur har det gått sedan dess? På Business Arena Göteborg som arrangerades 10 april fick branschen en lägesrapport – inte minst har Snabbspåret fått fart.

Mot bakgrund av att konkurrensen om kunnig personal tätnar inom fastighetsbranschen, samt att det krävs mycket nytt blod i en sektor som fullkomligt skriker efter arbetskraft, skapades valideringsverktyget FAVAL. Idag används verktyget för validering mot många olika yrkesroller i branschen, bland annat fastighetstekniker och fastighetsskötare, och sedan 2016 kan verktyget börja användas redan mot gymnasieskolans utbildningsnivå.

Lena Nyquist, verksamhetsledare på FU, lyfter dock problemet med att allt för få ungdomar söker sig fastighetsbranschen.
– Bara 66 personer gått ut fastighetsprogrammet på gymnasiet i fjol i hela Sverige – det borde vara en siffra för bara Göteborg.

FAVAL används för att mäta kompetens i många olika grupper i samhället, särskilt i grupper som står långt från arbetsmarknaden såsom nyanlända, unga utan eftergymnasial utbildning och långtidsarbetslösa. Ingmari Frimansson som jobbat i mer än 20 år på företaget Arbetslivsresurs, upphandlade av Arbetsförmedlingen, berättar att FAVAL kommit dem till gagn många gånger.
– Att mäta kompetens är en fråga som går precis rakt igenom alla våra arbetsområden. I ett fall skulle jag hjälpa personer som varit anställda 22 år på samma arbetsplats, vilken skulle läggas ned. Dessa personer hade inte papper på sin kompetens – men valideringsverktygen gjorde det möjligt för dem att visa sin kunskap även på Cv:t.

De tester som används inom FAVAL finns översatta till fem språk: arabiska, persiska, somaliska, tigrinja och engelska, vilket gör att även en person som är nyanländ till Sverige och inte har kunskaper i svenska kan valideras enligt branschkrav.
– Vi vill veta vad de kan – inte i första hand deras svenska, kommenterar Lena Nyquist.

För Arbetsförmedlingen (AF) har FAVAL varit en nödvändighet för att få fart på Snabbspåret i fastighetsbranschen – den snabbare lösningen för nyanlända arbetssökande och de som har utbildning inom ett bristyrke som vill in på arbetsmarknaden.
– De flesta branscher idag håller på att utveckla verktyg för att kunna mäta kompetens – men FAVAL är det verktyg som är mest tillgängligt tack vare språköversättningarna och att det är en bra kvalitetssäkring bakom, säger Alexandra Sjöberg, utvecklingsledare för Snabbspår på AF.

För att AF ska kunna identifiera en lämplig yrkesroll för den arbetssökande i enlighet med Snabbspåren måste de veta om personen är anställningsbar enligt branschens krav. Alexandra Sjöberg menar att de kvalifikationskrav som branscherna utvecklar som kommer stå sig i längden.
– Snabbspåren har fötts på väldigt enskild nivå – därför har den dialog fört varit på en centraliserad nivå. Allt vi gör på den centraliserade nivån är fruktlöst om inte fastighetsbranschen är medvetna om vad vi gör – vilket är möjligt nu, säger Alexandra Sjöberg.

FAVAL har bidragit till en positiv snabbspårseffekt i fastighetsbranschen: sedan februari 2016 till 2018 är antalet personer som gått in i aktivitet inom snabbspåret 422, varav 85 personer har deltagit i relevant aktivitet mot anställningsbarhet i fastighetsbranschen. Alexandra Sjöberg är nöjd hittills och ser fram emot fortsatt effekt av valideringsverktyget.
– Det samarbetet vi har sätter fastighetsbranschen på kartan på ett sätt som inte nåtts tidigare.

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015