ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vad är en blandstad?

4 mars 2014

Vad är en blandstad? Begreppet figurerar allt mer frekvent och nämns ofta i sammanhang som stadsplanering, den moderna staden och hållbarhet.

Tillsammans med CMB (som även håller i ett, nu fullbokat, frukostseminarium i ämnet den 7 mars) arrangerar vi i Göteborg den 8 april en fördjupning om blandstaden, där vi ämnar reda ut begreppet och fastställa vilka hinder respektive möjligheter den blandade staden medför. Missa inte det!

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015