ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Upplev värdet i att besöka Business Arena

10 november 2014

upplev värdet med BA

När aktörer från olika håll i landet och olika delar av branschen får möjligheten att träffas, stifta nya bekantskaper och inspireras genom seminarier, skapas förutsättningar för utveckling och nya affärer. Det är grundtanken som konceptet Business Arena vilar på.

Kundnytta, affärsnytta och samhällsnytta är de ord som bäst beskriver syftet med Business Arena. Kundnytta i och med att våra besökare ska känna ett mervärde i att komma till Business Arena – behovet av nätverkande, kunskapsinhämtning och inspiration ska tillfredsställas. Affärsnytta i och med möjligheterna att utbyta kunskap och idéer – en förutsättning för nya affärer. Samhällsnytta i och med att nya kontakter och affärsidéer leder till utveckling av såväl företag, bransch som samhälle.

Oavsett om det handlar om ett personligt intresse att fördjupa sina kunskaper inom ett visst område eller om ett företags vilja att etablera en affär, finns det ett tydligt värde i att besöka Business Arena. Här finns alla möjligheter under ett och samma tak.

Nästa möjlighet att besöka ett Business Arena-evenemang är den 17 februari i Umeå. Ta gärna del av vårt specialerbjudande om att gå tre från samma företag till priset av två.

Läs mer om Business Arena och hur du anmäler dig här >>

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt
Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

Tack Malmö!

Tack Malmö!

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015