ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Umeå kommun släpper markanvisningar under Business Arena Umeå

17 februari 2017

Onsdag den 22 februari, i samband med Business Arena, släpper Umeå kommun tre stycken markanvisningar. Det är kvarteren Siv, Guldskrinet och Renen.

Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer med sina cirka 123 000 invånare. Enligt de preliminära siffrorna växte Umeå med 1940 invånare under 2016 och 1292 nya bostäder färdigställdes. Umeå nöjer sig dock inte med detta. Den politiska visionen är att bli 200 000 invånare till 2050 och att nyproduktionen av bostäder skall ligga på 2000 stycken årligen. Nu släpper man tre områden för nyexploatering. Kommunen ser dem som högintressanta.

– Vi vill ha fler aktörer som är med och bygger framtidens Umeå. Vår prisade översiktsplan fokuserar på förtätning vilket alla tre markanvisningarna syftar till. Dessutom är det både bostads- och verksamhetsmark, vilket visar på det breda behov vi har i Umeå, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun.

 Tre helt olikartade områden

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv 1 ligger i Umeås stadskärna och angränsar till NorrlandsOperan, äventyrsbadet Navet och Umeå Folkets hus. Som hyresgäst inom fastigheten finns det världsunika Guitars – the museum. Utvecklingen av kvarteret Siv är en del av Umeå kommuns mål att skapa ett ännu attraktivare och levande centrum.

 Guldskrinet

I stadsdelen Haga i Umeå äger Umeå kommun fastigheten Guldskrinet 1, där cirka 30 000 kvadratmeter är aktuella för bostadsbebyggelse med cirka 400 lägenheter. Detta är ett centralt exploateringsprojekt bara 1,5 kilometer från Umeå centrum som därför har en viktig roll i Umeås förtätning och utveckling.

Renen

Området Renen erbjuder en mycket attraktiv företagsmiljö i direkt närhet till Östra station,  Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet. Umeå centrum ligger endast en dryg kilometer bort. Området som består av ca 5000kvm obebyggd mark är planlagd för centrumverksamhet på 6 våningar.

I samtliga tre markanvisningar vill Umeå kommun ha ett nära samarbete mellan byggherrarna och kommunen.

– Vi vill jobba nära dem som bygger i Umeå. Vi tycker det är viktigt att skapa attraktiva områden och byggnader. I Umeå har vi oftast ett nära samarbete mellan kommunen och näringslivet vilket vi även vill ska vara fallet i dessa projekt. Så även om detaljplanerna i vissa fall redan finns på plats så vill vi tillsammans med byggherrarna skapa attraktiva områden, säger Hans Lindberg.

Markanvisningarna presenteras i samband med Business Arena Umeå 22 februari. Här kan du anmäla dig till evenemanget>> 

Umeå kommuns hemsida kommer varje markanvisning att ha en egen sida med mer information. På sidan kommer det också finnas möjlighet att lämna in sitt intresse.

 

 

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015