ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Almedalen: Stadsbyggnadskunskaper når inte fram

7 juli 2012

Allt fler människor bor i städer, men allt färre bor i de attraktiva, varierade stadsmiljöer som faktiskt efterfrågas. Inom forskningen vet man allt mer om hur städer fungerar, men kunskaperna når inte fram till byggare, politiker och journalister. Detta diskuterades under Axess Publishings seminarium i Almedalen under fredagen.

Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH och vd på Spacescape inleder seminariet med att sammanfatta de värden som människor uppskattar och prioriterar i valet av boende.

– Det handlar om sju lägeskvaliteter: närhet till vatten, kvartersform, tillgång till park, närhet till city, närhet till spårstation, tillgång till gång- och gatunät och tillgång till urbana nätverk.

Han förklarar att det till exempel är mer efterfrågat att bo i sluten kvartersform än i öppna strukturer. Människor uppskattar också sammanhängande gator i rutnät mer än återvändsgränder, det som skapar ”walkability”.

Alexander Ståhle sammanfattar med att man bör satsa på att bygga staden inifrån och ut.
– Det går att bygga tätt utan att bygga högt. Viktigt är att planera för lokaler i bottenvåningen, säger han.

Peter Elmlund, projektledare för Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen och gästforskare på KTH tar vid och pratar om begreppet urbanitet.

– På flera seminarier har vi fått höra att hälften av jordens befolkning nu bor i städer. Det är inte sant! Det är propaganda från FN.

Han menar att det handlar om definitionen av stad.

– Kiruna är en enorm stor stad, om man räknar all skog som tillhör kommunen, är det urbant? Om vi istället tänker städer som sammanhängande bebyggelse så får vi andra siffror.

Han pratar hellre om den attraktiva staden som skapas av form och innehåll, där särskilt småföretagare har en viktig roll för det sociala livet. Där nyckeln till staden är destinationer och mötesplatser. Han visar också några snabba bilder på senare delen av 1900-talets trafikleder, matarleder, planskilda korsningar och köpcenter – och frågar sig, varför bygger vi så här?

Frågan besvaras mer eller mindre av näste talare Mats Elgström, arkitekt och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet i Växjö, LBE arkitekt.

– Bilen. Man skulle bygga stort och industriellt. Den nya staden skulle upplevas från bilen i fullfart på stora breda vägar. Bilen ställde till mycket med våra städer.

När alla i en stad vill ha tillgång till bil och gärna ha den parkerad nära lägenheten blir det problem. Stor parkeringsplatser utgör inget vackert inslag. Men Mats Elgström levererar en möjlig lösning.

– Alla som sysslar med planeringsprocesser vet att enorma ytor går till boendeparkeringar. Framtidens transportmedel kan vara förarlösa bilar, som att åka förarlös taxi, den parkerar sig själv i någon parkeringspool längre bort.

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Det bästa med Business Arena är att man får inspireras, lära känna massa nya människor och också träffa kompisar från förr.”
- Alexandra Laurén, vd, Bonava
”Ett tillfälle för mycket spontana möten och att mötas mellan fastighetsbolag, politiken och konsulter. ”
- Johanna Hessius, CEO & Head of Advisory Sweden, Newsec
”Det bästa med Business Arena är det personliga mötet, med både befintliga och potentiella kunder. ”
- Christian Fjordskär, försäljningschef, Värderingsdata AB
”Business Arena står för kunskap, nätverk och gemenskap. Med tanke på de stora utmaningarna som samhället i stort står för och branschen i synnerhet, så bör vi hjälpas åt att ta ansvar för samhällsbyggandet.”
- Annika Selin, vd, Forsen

Nyhetsbrev