ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Risk för stelfrusen fastighetsmarknad till 2015!

29 juni 2012

Dag Klerfelt på Business Arena Almedalen, klockan 12.00 torsdag den 5 juli:

Med ett Europa som hackar och en högvärderad valuta sänks tillväxten i Sverige. Lokalt i storstäderna börjar bristerna inom bostadssektorn och infrastruktur bli akuta. Svårigheter att erhålla lånefinansiering och fenomenet ”de-leverage” omöjliggör kapitalanskaffning. Välmenande fastighetsförvaltningar är ”hyresgästorienterade” och lanserar ”green building”, men i verkligheten utan att det möter rimliga avkastningskrav i en investeringskalkyl. Detta i kombination med omflyttning och ändrade ytbehov som ständigt accelererar.

Begreppet avskrivning monterades ner under tillväxtens 1980-tal, och i bokföring och i totalavkastningssiffror gömmer man poster som borde kostnadsföras. Är det rimligt att den svenska ”yielden” skall ligga långt under exempelvis London? Fortfarande håller kassaflöden emot, samtidigt som det institutionella kapitalet borde ha ett guld-läge att öka sin fastighetsexponering till 20-30 procent.

Utifrån dessa iakttagelser för fastighetsprofilen Dag Klerfelt resonemang under lunchen den 5 juli på Business Arena Almedalen. Fastighetsnytts Daniel Bergstrand ställer frågor och vi hoppas att alla i publiken är aktiva med synpunkter, ifrågasättanden och kompletteringar!

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev