ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Risk för stelfrusen fastighetsmarknad till 2015!

29 juni 2012

Dag Klerfelt på Business Arena Almedalen, klockan 12.00 torsdag den 5 juli:

Med ett Europa som hackar och en högvärderad valuta sänks tillväxten i Sverige. Lokalt i storstäderna börjar bristerna inom bostadssektorn och infrastruktur bli akuta. Svårigheter att erhålla lånefinansiering och fenomenet ”de-leverage” omöjliggör kapitalanskaffning. Välmenande fastighetsförvaltningar är ”hyresgästorienterade” och lanserar ”green building”, men i verkligheten utan att det möter rimliga avkastningskrav i en investeringskalkyl. Detta i kombination med omflyttning och ändrade ytbehov som ständigt accelererar.

Begreppet avskrivning monterades ner under tillväxtens 1980-tal, och i bokföring och i totalavkastningssiffror gömmer man poster som borde kostnadsföras. Är det rimligt att den svenska ”yielden” skall ligga långt under exempelvis London? Fortfarande håller kassaflöden emot, samtidigt som det institutionella kapitalet borde ha ett guld-läge att öka sin fastighetsexponering till 20-30 procent.

Utifrån dessa iakttagelser för fastighetsprofilen Dag Klerfelt resonemang under lunchen den 5 juli på Business Arena Almedalen. Fastighetsnytts Daniel Bergstrand ställer frågor och vi hoppas att alla i publiken är aktiva med synpunkter, ifrågasättanden och kompletteringar!

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Det bästa med Business Arena är att man får inspireras, lära känna massa nya människor och också träffa kompisar från förr.”
- Alexandra Laurén, vd, Bonava
”Ett tillfälle för mycket spontana möten och att mötas mellan fastighetsbolag, politiken och konsulter. ”
- Johanna Hessius, CEO & Head of Advisory Sweden, Newsec
”Det bästa med Business Arena är det personliga mötet, med både befintliga och potentiella kunder. ”
- Christian Fjordskär, försäljningschef, Värderingsdata AB
”Business Arena står för kunskap, nätverk och gemenskap. Med tanke på de stora utmaningarna som samhället i stort står för och branschen i synnerhet, så bör vi hjälpas åt att ta ansvar för samhällsbyggandet.”
- Annika Selin, vd, Forsen

Nyhetsbrev