ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Riksbankens största orosmoln: konsekvenserna av husprisfall

18 september 2014

”Inflationen är låg, har varit låg under lång tid och har till och med varit lägre än vi prognostiserat tidigare. Just nu visar våra prognoser att inflationen är på väg upp och kommer enligt våra beräkningar att vara ungefär 2% år 2016.”

”Är vi oroliga för det enskilda hushållet? Inte i först hand. Är vi oroliga för bankerna? Nej. Det vi är oroliga för är det vi sett i de länder som har haft husprisfall.”

Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, berättar om läget i den svenska ekonomin under torsdagens inledning

af jochnick

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev