ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

"Renässans för bostadsfrågorna"

3 juli 2012

Likheten mellan bostadssektorn och politiken? ”Det pratas mycket, men det blir inte så mycket resultat”, säger Anders Lago som är förbundsordförande för HSB, under Business Arena Almedalens frukostsamtal på tisdagen.

Ett uttryck som dyker upp gång på gång under inledningen av Almedalsveckan är ”politisk vilja”. Under gårdagens stadsbyggnadsdiskussion dök det upp flera gånger och HSB:s ordförande efterlyser viljan ifråga på bostadsområdet.

– Länge var det politiken som styrde och ställde på bostadsområdet i Sverige, sedan abdikerade den nästan helt. Nu talas det mycket om den igen, jag tycker nästan det känns som en renässans för bostadsfrågorna, säger Anders Lago.

Ett inslag i omställningen av bostadspolitiken i mitten på 1990-talet var att statens subventioner avvecklades i hög takt. Anders Lago menar att subventionerna faktiskt är nästan lika höga idag. Skillnaden är att de går till ROT-avdrag och avdrag för bostadsräntor.

– Det vore egentligen bättre om de gick till att stimulera nyproduktionen.

I Danmark och Norge byggs det betydligt fler nya bostäder än i Sverige och enligt Anders Lago beror det på dels politisk vilja, dels på att det finns just subventioner.

Ett kritisk synpunkt på den förda politiken idag är att de föreslagna nya reglerna för andrahandsuthyrning kommer att ställa till det för styrelsearbetet i många bostadsrättsföreningar. Anders Lago menar till och med att eftersom det är föreningen som äger fastigheten kan reglerna sägas inskränka äganderätten.

Ungdomar har svårt att köpa en bostadsrätt direkt och HSB tänker även bygga nya hyresrätter. Det som framförallt är dyrt idag är mark, menar han.

– Många kommuner gör stora vinster på markförsäljning och om det ska gå att bygga hyresrätter måste kostnaderna för mark vara rimliga.  Men som i vårt eget fall gäller det att pressa kostnader i alla led. Under min tid i Södertälje såg man hur enorm Scanias produktivitetsutveckling var. Den är inte alls densamma i den ganska så konservativa byggbranschen.

Anders Lago skulle gärna försöka kombinera olika upplåtelseformer i samma fastighet.

– Det vore intressant med bostadsrätt, hyresrätt och kanske en kategori som äldreboende i samma fastighet.

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev