ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Program Norr
08:00
Registrering och kaffe
09:00
GI
Gemensam inledning
Gemensam inledning
09:00
Öppningsanförande
09:05
Tillsammans är vi starkare – välkommen till Business Arena Umeå!
09:20
Exponentiella möjligheter
10:20
K
Kommunicate
Kommunicate
10:20
Luleå bygger stad vid universitetsområdet
10:40
Ingenting sig likt i Haparanda?
10.00
Kommunicate, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
11:00
FA
Fördjupning A
Fördjupning A - Hållbarhet
11:00
Hur grön är fastighetsbranschen?
FB
Fördjupning B
Fördjupning B - Landsbygd
11:00
Den urbaniserade landsbygden
FC
Fördjupning C
Fördjupning C - Finansiering
11:00
Inte värt att bygga?
S01
Seminarium 1
Från råvaror till framtidens ekonomi
11:00
En vikande global konjunktur – vilka blir de kortsiktiga effekterna?
11:30
Vad innebär den politiska osäkerheten?
S02
Seminarium 2
Stadsbygget - en svårnavigerad labyrint
11:00
Kritisk massa eller social infrastruktur?
S03
Seminarium 3
Marknaden tjurar - adjö heliga kor?
11:00
Bostadspolitikens roll i nytt politiskt landskap
11:25
Nästa steg när politikerna tryckt på paus
S04
Seminarium 4
Förvaltning i en föränderlig tid
11:00
Morot, piska eller knuff?
11:30
En ”nudge” för effektivare förvaltning
12:15
K
Kommunicate
Kommunicate
12:15
Centralt i Seminariet
12:30
Norrlands största tillväxttakt?
12:45
Att lösa bostadsbristen
12.00
Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter
13:30
FE
Fördjupning E
Fördjupning E - Allmännyttan (I samarbete med SABO)
13:30
Är du en bromskloss för ökat bostadsbyggande?
FF
Fördjupning F
Fördjupning F - Handel
13:30
Handeln – landsbygdens livboj?
S01
Seminarium 1
Från råvaror till framtidens ekonomi
13:30
Vad händer när naturresurserna sinar?
14:00
EU:s nya bidragsregler – jackpot för norra Sverige?
S02
Seminarium 2
Stadsbygget - en svårnavigerad labyrint
13:30
Industrins plats i kunskapsstaden
14:00
Den norra regionen – en testbädd för global utveckling
S03
Seminarium 3
Marknaden tjurar - adjö heliga kor?
13:30
Vad händer när konjunkturen viker…?
13:50
…och hur ska det gå för hushållen?
S04
Seminarium 4
Förvaltning i en föränderlig tid
13:30
Hur ser den digitala förvaltningen ut?
W
Workshop
13:30
Framtidens fastighetsekonomer
14.30
Kommunicate, eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
15:15
FG
Fördjupning G
Fördjupning G - Kontor
15:15
En kontorsmarknad i omvandling – hur ser behoven ut?
FH
Fördjupning H
Fördjupning H - Stora projekt
15:15
Case: Ny stadsdel med ambition att vara en förebild
FI
Fördjupning I
Fördjupning I - Samhällsfastigheter
15:15
Samhällsfastigheter i en vikande befolkningstrend
S01
Seminarium 1
Från råvaror till framtidens ekonomi
15:15
Omställningen till framtidens flexibla ekonomi
S02
Seminarium 2
Stadsbygget - en svårnavigerad labyrint
15:15
Integration som tillväxtmotor
S03
Seminarium 3
Marknaden tjurar - adjö heliga kor?
15:15
Hur ska norra Sverige locka unga – och få dem att stanna kvar?
S04
Seminarium 4
Förvaltning i en föränderlig tid
15:15
Förvaltning för en värld i ständig förändring
16:00
Business Arena after work
S Seminarium
F Fördjupning
Plan 2
Mimer

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september