ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Öresundsregionen vs Copenhagen?

14 januari 2015

I måndagens ledare i Di (Copenhagen kan bli Skånes bro till världen, 13/1 2015) kunde vi läsa om Öresundsregionen och huruvida den enade regionen framöver bör marknadsföras som Copenhagen för ökad igenkänning och tillväxt.

”Det viktigaste är kanske inte nationella gränser utan möjligheten att dra fördel av regionala kluster”.

Det är just detta samarbete som den internationella storstadexperten Greg Clark bland annat kommer att tala om på Business Arena Malmö den 7 maj. Med sin geografiska placering och nära samarbete med Danmark har Malmö (liksom Skåne och Sverige) unika möjligheter. Dessa kommer Greg Clark att ta tillvara på i sin analys den 7 maj. Läs mer om programpunkten i programmet som presenteras 3 februari!

Missa heller inte vårt Danmarksseminarium!
Som bekant har vi även infört ytterligare ett seminariespår i Malmö. Det tredje spåret kommer att fokusera på marknaden i Danmark och Öresundsregionen.

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015