ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ökad livskvalitet med cyklar i en stad

17 september 2012

På onsdag kommer Camilla Richter-Friis van Deurs från danska Gehl Architects till Business Arena för att berätta om cykelns roll i stadsplaneringen.  
Varför det är viktigt för en storstad att förbättra förutsättningarna för cykeltransporter?

             – Cykling är en billig och mycket effektiv transportform om man jämför med vad det kostar att anlägga vägar, bygga ut kollektivtrafiken eller annan infrastruktur. Men man ska komma ihåg att cykling i storstäder inte enbart handlar om ökad transportkapacitet. När man anlägger bra cykelbanor skapar man samtidigt förutsättningar för förbättrad folkhälsa, miljö och ökad social trivsel. Faktum är att cykel kan ge förbättrad ekonomi också, genom att förenkla för konsumenter i handeln.

Händer det något intressant på cykelfronten ute i världen?

– Många storstäder, exempelvis London, New York och Köpenhamn arbetar med att förändra prioriteringarna på stadens gator så att balansen mellan olika transportformer blir bättre.

Cyklar är ett demokratiskt transportmedel som framförallt i utvecklingsländer kan bidra till ökad livskvalitet och ökad framkomlighet. På det området har till exempel Bogota i Colombia haft stora framgångar.

Daniel Bergstrand

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Det bästa med Business Arena är att man får inspireras, lära känna massa nya människor och också träffa kompisar från förr.”
- Alexandra Laurén, vd, Bonava
”Ett tillfälle för mycket spontana möten och att mötas mellan fastighetsbolag, politiken och konsulter. ”
- Johanna Hessius, CEO & Head of Advisory Sweden, Newsec
”Det bästa med Business Arena är det personliga mötet, med både befintliga och potentiella kunder. ”
- Christian Fjordskär, försäljningschef, Värderingsdata AB
”Business Arena står för kunskap, nätverk och gemenskap. Med tanke på de stora utmaningarna som samhället i stort står för och branschen i synnerhet, så bör vi hjälpas åt att ta ansvar för samhällsbyggandet.”
- Annika Selin, vd, Forsen

Nyhetsbrev