ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Öka mångfalden i fastighetsbranschen

17 september 2015

Möjligheter, brister, teorier samt lyckade exempel diskuterades under fördjupningen ”Vilka åtgärder skulle öka mångfalden i fastighetsbranschen?”

Inte enbart den inbjudna expertpanelen var engagerade av ämnet utan även deltagarna var aktiva.

Fördjupningen inleddes med en nulägesanalys.

– Är Sverige bra på mångfald ifrån ett europeiskt perspektiv? Frågan moderatorn Mona Finnström, vd, Fastigo.

Cirka hälften av deltagarna ansåg att Sverige varken var bättre eller sämre än andra länder medan de andra ansåg att Sverige är usla i ämnet.

Det finns trots det de som visar på det goda exemplet. Arben Latifi, Social chef Victoria Park, Rosengård, berättade om projektet.

– Vi har rekryterat 30 personer lokalt från området. Vi har mött människorna på plats hemma hos dem. Genom att titta på deras unika egenskaper har vi kunnat rekrytera dem till företaget, vilket skapar en trygghet i området, säger Arben Latifi.

Therese Quennerstedt

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015