ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Norden – en marknadsöverblick

15 mars 2018

Transaktionsvolymen i Norden ligger de senaste tre åren på topp. Internationella investerare blickar allt oftare mot norra Europa för insatser med låg risk och hög avkastning. I programmet för Business Arena London den 17 maj presenterar vi marknadsdragningar med fokus på de olika nordiska länderna. Bland talarna finns representanter från de stora bolagen och organisationerna i respektive land. Vi lyssnar bland annat till Ulla Werkell, skattejurist vid Fastighetsägarna. Med finns också de internationella investerarnas perspektiv, som bland annat representeras av Jonathan Lye, direktör vid analyskoncernen JCRA (bilden).

Läs mer i programöversikten >>

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015