ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Mer om paketeringsutredningen på Business Arena!

31 mars 2017

 

Torsdagen den 30 april presenterades Paketeringsutredningens förslag. Vi kommer att följa upp det på Business Arena Göteborg 6 april och på Business Arena Malmö 20 april. Så här kommenterar Fastighetsnytts Ekonomi- och finansredaktör Sverrir Thór:

”Paketeringsförslaget som nu har presenterats var inte helt oväntat och kan därmed knappast ses som någon större chock. Det bör betonas att detta än så länge bara är ett förslag och ännu ingen lag men tills vi vet huruvida det blir lag kommer osäkerheten att förbli stor. Det i sin tur lär reducera incitamenten till att göra transaktioner i bolagsform och någon rusch, för att hinna sälja innan en eventuell lag träder i kraft, är knappast att vänta. Detta då det finns en retroaktivitetsparameter i förslaget.

Som utredaren konstaterar i sitt pressmeddelande kommer förslaget, om det blir lag, sannolikt att slå hårdast mot transaktionsintensiva bolag och marknadsvärdena kan komma att få sig en törn, bland annat då transaktionstakten lär avta vilket kommer att påverka fastighetsvärdena.

Än så länge får vi vänta och se hur marknaden påverkas men osäkerheten är fortfarande stor. Den har dock minskat en aning i och med att vi nu vet hur förslaget ser ut. Det förklarar varför fastighetsaktiernas kurser på börsen steg på eftermiddagen”.

 

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015