ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Malmö tillämpar modell för att lägga ut verksamhet på entreprenad

6 juli 2012

Utmaningsrätt innebär i korthet att privata företag ska ha rätt att ta över driften av eller förvärva kommunal verksamhet om man anser att man kan göra det bättre. Idag har 42 svenska kommuner infört utmaningsrätt. I Malmö har konceptet tillämpats sedan en tid och på Business Arena Almedalen berättar kommunalrådet Stefan Lindhe (M) att han är nöjd. 

Hur har ni uppnått politisk samsyn i den här frågan i Malmö, som har en lång historia av socialdemokratiskt styre?

Det har gått lite i vågor, från det att vi hade ganska mycket konflikter om de här frågorna har kommunen lyckats professionalisera sin förvaltning, och sedan har vi hittat den modell vi har idag. Vi har en viss del kvar i egen regi för att behålla kompetens och specialister, och sedan lägger vi ut resten på entreprenad. På det viset har vi garanterat kvaliteten och vi har garanterat jämförelsen mellan de båda varianterna.

Privat entreprenad kan vara en känslig fråga. Har man en pragmatisk snarare än ideologisk inställning i Malmö?

Jag uppfattar saken som att det är på det viset, och vi har hittat en bra modell som fungerar.

Upphandlingskompetensen är en viktig parameter i det här sammanhanget. Varför det?

Upphandlingskompetensen är jätteviktig, man får aldrig glömma bort kvaliteten och stirra sig blind på priset. För att kunna ha den nödvändiga kompetensen måste man nästan ha erfarenhet av att själv driva verksamheten. Sedan tar bland annat kommunförbundet initiativ för att utbilda och hjälpa kommuner med upphandling. Det tror jag kommer att öka framöver, att kommuner går samman för att bli duktigare på de här sakerna.

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev