ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Läge Norrköping – fördel för fastighetsbranschen

7 november 2018

PRESSRELEASE 2018-11-07

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S), Norrköpings kommun.

Nordens största mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, Business Arena, kommer till Norrköping den 21 mars 2019. I fokus står den snabbväxande stadens utveckling och investeringsmarknad.
– Det är mycket glädjande att Business Arena anordnas i Norrköping. Vi tillhör en starkt växande region med ett mycket strategiskt läge i landet, vilket är en stor fördel för många företag, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping.

Fastighetsnytt, som står bakom konceptet Business Arena, har under år 2018 lanserat Business Arena Satellit – kongresser med fokus på enskilda kommuner, dess fastighetsmarknader och investeringsmöjligheter.

– Vi är väldigt glada över att få arrangera Business Arena Norrköping tillsammans med Norrköpings kommun. Det händer mycket i Norrköping just nu och behovet av att nätverka och samverka – på rätt plats med rätt personer – är mer aktuellt än någonsin. Med Business Arena Norrköping kommer vi kunna skapa en spännande mötesplats med fokus på den expansiva lokala marknaden, säger Lena Stark, vd för Fastighetsnytt.

Ostlänken skapar närhet
Norrköping är en del av Sveriges snabbast växande kommuner i en av Sveriges snabbast växande regioner. Östgötaregionen har en stark tillväxtkraft och den forna industristaden Norrköping ses idag som ett strategiskt alternativ till Stockholm för såväl boende, pendlare och investerare. Med Business Arena Norrköping vill kommunen bland annat lyfta de 16 mil möjligheter som tillkommer när höghastighetsjärnvägen Ostlänken står klar.

– När Ostlänken är färdig kommer vår närhet till Stockholms arbetsmarknad ha förtydligats än mer. Med Business Arena hoppas vi knyta många nya värdefulla kontakter och att fler investerare upptäcker Norrköping som tillväxtort, säger kommunstyrelseordförande Lars Stjernkvist.

Business Arena arrangeras årligen regionalt på flera platser i Sverige samt i London och från och med november 2019 även i Helsingfors. Under 2018 arrangerades Satellitarenor i Luleå och Uppsala, Norrköping blir första Satellitarenan 2019.

Jimmy Balmain Lehtinen är Content Manager på Business Arena och ansvarig för Business Arena Norrköpings programinnehåll under kongressdagen 21 mars på Louise De Geer Konsert & Kongress. Han berättar att programarbetet sker i nära samarbete med kommunen, med fokus på utmaningar och möjligheter som Norrköping står inför.

– Det handlar om att lyfta frågeställningar som hur den framtida arbetsmarknadsregionen kommer se ut och vilka lokala och regionala investeringar som väntas. Som alltid i Business Arenas programarbete är det viktigt med ett brett in- och utifrånperspektiv med tongivande talare och moderatorer, så även för Business Arena Norrköping. Givetvis berör vi klassiska ämnen såsom digitalisering, hållbarhet, arkitektur och stadsbyggnad, säger Jimmy Balmain Lehtinen.

Läs mer om Business Arena Norrköping på www.businessarena.nu.

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev