ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Kreativitet är en färskvara

27 april 2017
Farida Rasulzada

Kreativitet är något som nästan alla omhuldar i teorin, men i praktiken kan det vara ganska otäckt med nya saker. Chefer gör ofta misstaget att själva presentera lösningarna istället för att delegera möjligheten att vara kreativ till medarbetarna. Det menar kreativitetsforskaren Farida Rasulzada.

Det finns olika typer av kreativitet. Radikal kreativitet innebär att man presenterar något som är helt nytt. En annan form av kreativitet är den adaptiva varianten, det vill säga att kunna anpassa sig. Något som är nog så viktigt i dagens samhälle.

– Om din organisation inte anpassar sig till dagens höga utvecklingstakt kommer den att ”utplånas” på samma sätt som dinosaurierna, säger Farida Rasulzada som är lektor vid Lunds universitet och doktor i psykologi.

Kreativitet kräver hårt arbete och ofta talang, menar hon, det är aldrig någon ”quick fix”. Likafullt kan man komma en bra bit på väg med ganska enkla grepp.

– Avsätt tid i kalendern för att vara kreativ och tänka i nya banor, och se till att tiden verkligen används på det viset, och inte till att kolla e-post.

Positiv spiral
I sin forskning har Farida Rasulzada studerat samband mellan kreativitet och välbefinnande i organisationer. Hon frågar sig till exempel hur man kan skapa förutsättningar för innovationer och förbättrad hälsa på en arbetsplats. På ett företag arbetar man i regel ihop med andra i grupper. En intressant iakttagelse hon har gjort är att även en traditionalist och bakåtsträvare kan ha en roll i den kreativa processen.

– Låter man kreatören härska blir det massor med bollar i luften, men ingen som tar ner dem. Traditionalisten, kritikern och pessimisten behövs också – de samverkar för att ta fram lösningar som innebär risktagande, men inte alltför stora risker.

Artikeln kommer att publiceras i sin helhet i Fastighetsnytt nummer 3 som kommer ut 19 maj.

Daniel Bergstrand

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015