ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

”Jag önskar att Göteborg ska vara en stad för alla”

9 mars 2015

Enligt henne själv ligger Stockholm sämst till. Göteborg kommer på en knagglig andra plats och Malmö trea, ”något mindre illa”. Det handlar om bostäder – eller snarare bristen på dem. Vi har pratat med Hyresgästföreningen Västra Sveriges regionchef Anna Lönn Lundbäck.

Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningen Ledningsgruppen 2014
Anna Lönn Lundbäck, regionchef, Hyresgästföreningen

Vad skulle du säga är det största grundläggande faktorn till dagens bostadsbrist?
Avsaknaden av en nationell bostadspolitik de senaste 20 åren, som inneburit att bostadsbyggandet generellt uppgått till bara hälften av vad som faktiskt skulle behövts byggas. Detta utifrån behoven samt att offentligt stöd numera bara går till det ägda boendet.

Hur skulle du definiera Göteborgs bostadsbrist i jämförelse med Stockholms och Malmös?
Bostadsbristen är inte enbart ett storstadsfenomen utan det råder numera bostadsbrist i mer än hälften av landets alla kommuner. Men självklart drabbas storstäderna hårt där Stockholm ligger sämst till, Göteborg på en knagglig andra plats och Malmö till sist något mindre illa. Det framförallt brist på hyresrätter och bostäder till priser som människor har råd att betala.

Vilken är din hjärtefråga i ämnet?
Att Göteborg får igång bostadsbyggandet och att undanröja de negativa konsekvenserna av bostadsbristen för enskilda och för hela samhället. Jag önskar att Göteborg ska vara en stad för alla, med bostäder som människor har råd att efterfråga i livets olika skeenden, men också en sammanhållen bostadsmarknad och en positiv samhällsutveckling.

Vad ser du personligen fram emot att lyssna på under Business Arena Göteborg?
Programpunkten ”Vad betyder de ungas åsikter för Göteborgs utveckling?”, stadsplanering med sociala ambitioner låter intressant.

 

Anna Lönn Lundbäck medverkar i fördjupning J, Bostadsbyggande – från plan till inflyttning, kl. 15.15 på Business Arena Göteborg den 14 april
Moderator: Lennart Sjögren
Andra medverkande: Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs stad, Patrik Faming, enhetschef, Boverket, Maria Meyer -Martins, vd, Bopalts Göteborg m.fl.

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015