ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Heldag handel på Business Arena Stockholm

6 augusti 2014

Hur har kundbeteendet förändrats? Vilka teknikskiften kan vi urskilja i dag och hur påverkar de handeln? Vilka är de senaste nationella och internationella trenderna? Var i ligger de utmaningar och möjligheter som vi har framför oss?

På Business Arena Stockholm i september ägnar vi en del uppmärksamhet åt handel. Bland annat under torsdagens heldagsseminarium Köpcentrum, detaljhandel och etablering – hur möter vi framtidens konsumentbeteenden?

Mer handel blir det under onsdagsfördjupningarna Etableringsstrategier: Hur ser framtidens handelsetableringar ut? och Ökad efterfrågan på flexibla, kortsiktiga lokallösningar inom handel – vad händer med hyressättningen och kontrakten?

Se fullständigt program för ytterligare information

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015