ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Hållbarhetsseminarium – specialkonstruerat för chefer

20 augusti 2014

Under Business Arena arrangerar vi som vanligt ett seminarium om hållbarhet. I år är det speciellt konstruerat för att passa dig som befinner dig en bit upp i organisationen. Tanken är att dagen ska ge värdefulla kunskaper om vad man som beslutsfattare bör veta om hållbarhet 2014. Det blir ett möte med en viktig opinionsbildare i form av Isadora Wronski från Greenpeace, tunga paneler som diskuterar hållbarhet ur olika aspekter och ett inspirerande anförande om företagets samhällsansvar med författaren Per Grankvist som avsändare.

Aldrig tidigare publicerad undersökning
En nyhet är att Fastighetsnytt och Business Arena presenterar resultatet av en kvalitativ undersökning som bygger på djupintervjuer med högt uppsatta personer med en relation till fastighetsbranschen. Det är alltså ett aldrig tidigare publicerat material som presenteras under seminariet. Ett lysande tillfälle att lära sig mer om hur andra chefer ser på hållbarhet i förhållande till miljö, image och ekonomi.

– Det här är ett spännande grepp för att utveckla hållbarhetsseminariet och Business Arena ytterligare. Undersökningen kommer att ge värdefulla insikter i hur man tänker kring hållbarhet och fastigheter på högsta nivå, säger Daniel Bergstrand som är chefredaktör på Fastighetsnytt och programansvarig för Business Arena tillsammans med Johan Zetterstedt.

11.00 – 17.00 onsdagen den 17 september
Vad du som fattar beslut måste känna till om miljö och hållbarhet
Moderator: Tone Bekkestad, vd, Green Solutions AS
Läs mer här

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015