ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Göteborg sitter på unik marktillgång i centrala lägen

6 mars 2015

Ny regering och svagare majoritet i Göteborg. Ränteavdrag och svag tillväxt i eurozonen. Vi har bjudit in vd:arna på några lokala fastighetsbolag till Business Arena Göteborg för att diskutera det kommande året. En av dem är Cecilia Fasth på Eklandia Fastighets AB. Vi har stämt av med henne.

Cecilia Fasth
Cecilia Fasth

Som vd på ett av de största fastighetsbolagen i Göteborg, hur ser du på den regionala marknaden?
Vi har en positiv syn, drivna av att vi har en positiv inflytt till staden. Det har dessutom satsats och kommer att satsas på infrastruktur under det närmsta decenniet vilket borgar för en regional pendling. Lägg därtill att flera av de stora arbetsgivarna i staden rekryterar, vilket gör att vi har en god efterfrågan på lokaler.

Vilka skulle du säga är stadens största möjligheter och utmaningar de närmsta åren?
Största möjligheterna är definitivt att Göteborg har en unik marktillgång i centrala lägen att bygga och utveckla staden på, det är unikt i ett nordiskt storstadsperspektiv. Utmaningen är att det går för trögt att få fram byggklar mark för att skapa rejäl volym på bostadsmarknaden och inte minst den kommersiella marknaden, det riskerar att hämma tillväxten.

Vad ser du personligen fram emot att lyssna på under Business Arena Göteborg?
Bedömningen av svensk ekonomi på kort och lång sikt.

 Cecilia Fasth medverkar i programpunkten Möjligheter och utmaningar – hur ser företagsledningarna på det kommande året? i seminarium 1 kl. 14.00.

11.00-16.15 seminarium 1: Fastigheter, ekonomi och finans

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt
Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

Tack Malmö!

Tack Malmö!

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015