ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Glesbygden vinnare i detaljhandel

13 oktober 2017
Özge Öner.

En ny rapport från Handelsrådet och Institutet för näringslivsforskning visar att glesbygdskommuner som Eda och Haparanda leder ligan sett till i högst procentuell tillväxt gällande handelsetablering och sysselsättning. Detaljhandelsmarknader är lokala och kommunicerar med sin befolkning, tillsammans med faktorer som gränshandel och turism blir det ett vinnande koncept.

– I kontexten av detaljhandeln ser vi att den lokala marknaden spelar stor roll – beroende vart du bor och har tillgång till konsumerar du. Beroende på vad du konsumerar kommer du söka upp den handeln, säger Özge Öner, doktor vid Institutet för näringslivsforskning och Handelshögskolan i Jönköping, en av författarna till rapporten som presenterades på torsdagen vid HUI Research frukostseminarium om handelns betydelse i samhället.

Det är främst tre faktorer som påverkar kommunernas detaljhandelsmarknader, förklarar Özge Öner. Tillgång på arbetskraft, samhällsbyggnaden och platsens attraktivitet. Detaljhandel har betydelse för hur attraktiv en ort är. Handelsrådets rapport visar även att en orts attraktivitet, mätt i huspriser, hänger samman med hur mycket shoppingmöjligheter det finns på orten.

Men det intressantaste är att många av de kommuner som toppar listan för hur bra den kommunala detaljhandelsmarknaden går, är glesbygdskommuner. Eda och Haparanda leder ligan i högst procentuell tillväxt gällande handelsetablering och sysselsättning, där gränshandeln är en viktig framgångsfaktor.
– Vi ser att glesbygden går framåt. Det handlar inte om hur många som bor där – det handlar mycket om vilket typ av samhälle det är, säger Özge Öner. Att orten är ett turistsamhälle påverkar precis som gränshandeln detaljhandelns tillväxt.

Längre ned i listan ses dock enbart landsbygdskommuner där turism utgör en viktig faktor. Bland de kommuner som uppvisat störst minskning i sysselsättning och etableringar i detaljhandeln är Malå, Överkalix, Bjurholm, Bräcke och Malung. Samtliga är landsbygds- och glesbygdskommuner specialiserade på turism. Detta visar att turism och detaljhandel inte alltid utvecklas parallellt.
– Det talar om hur den lokala marknaden har förändrats på orten – detaljhandelsetableringar är viktigt i samhällen och förändrar. De i topp är inte de största marknaderna, men de har ökat så mycket att de hamnar i topp. Många av dessa marknader är specialiserade inom ett visst område, som Haparanda till exempel som specialiserade på gränshandel, säger Özge Öner.

Vart kommunen är placerad geografiskt och vilka grannar den har påverkar också. Kommuner med grannar som har hög koncentration av handel, har oftast mindre egen koncentration av handel – och tvärt om. Till exempel har kommuner nära Stockholms arbetsmarknadsregion mindre andel detaljhandel.
– Detta påverkar hur vi lever och bor. Men det ger också upphov till gränskonkurrens mellan kommunerna, säger Özge Öner som menar att här finns anledning att tänka i regionala detaljhandelsmarknader, snarare än lokala.

Om rapporten:
Rapporten kommer presenteras i tre delar, där titeln ”Kommunernas detaljhandelsmarknader – uppgång och fall?” är först ut. Studien är framtagen på uppdrag av Handelsrådet och Institutet för Närinslivsforskning, och baseras på data som täcker åren 2003-2015 och omfattar hela populationen i Sverige på geografisk-, individ- och etableringsnivå.

 

 


Varför toppar Haparanda?
Vill du diskutera mer om handelns betydelse i samhället? Är du särskilt intresserad av varför så många kommuner i norra Sverige toppar ligan i detaljhandelstillväxt, eller varför ligger så många i botten? Häng med oss till Business Arena Umeå 21 februari 2018 där vi kommer att diskutera just dessa frågor på fastighetsbranschens egen mötesarena med fokus på landets nordligaste kommuner. Läs mer om Business Arena Umeå här >>

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015