ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Fastighetsägarna MittNord presenterar Cityklimatet på Business Arena Umeå

14 februari 2017


B
jörn Söderholm, Fastighetsägarna, presenterar rapporten tillsammans med Fredrik Bergström WSP Analys & Strategi.

Cityklimatet är en rapport som tar tempen på hur stadskärnorna utvecklas i förhållande till övrig handel i kommunen. Exempel på övrig handel är externa handelsplatser, så kallade köplador men också den kraftigt växande e-handeln. På Business Arena Umeå presenterar Fastighetsägarna MittNord rapporten som är gjord i samarbete med WSP.

 Olika städer har olika förutsättningar och därför är det svårt att se en allmängiltig trend, men något som man tydligt kan se i rapporten – bortsett ifrån e-handelns frammarsch– är att handeln i stadskärnorna håller på att återhämta sig efter några tuffa år. Detta beror främst på att människor unnar sig upplevelser och servicetjänster i stadskärnorna. Till exempel restaurangbesök, hotellvistelser, kropps- och skönhetsvård. Detta menar Björn Söderholm, vd för Fastighetsägarna MittNord. I stort sett i alla undersökta städer ser man tecken på att stadskärnorna är på uppgång.

– Stadskärnorna är på väg att bli upplevelsecentrum istället för handelsplatser, säger Björn Söderholm.

Fastighetsägare och kommuner måste hänga med i trenderna

Björn Söderholm betonar hur viktigt det är att som fastighetsägare alltid vara uppmärksam på vad som händer och vad som är på gång lokalt och inom stadsutvecklingsområdet i stort.

– Som fastighetsägare får man inte slå sig till ro, man behöver delta i stadsutvecklingsprojekt, någon typ av citysamverkan och i andra nätverk för att lyckas, säger Björn Söderholm.

För att behålla en levande stadskärna krävs det från kommunens sida att det finns någon form av citysamverkan, men också en handelspolicy med ett tydligt förhållningssätt mellan centrumhandel och extern handel. Kommuner behöver också vara beredda att själva eller tillsammans med andra aktörer investera i det ”offentliga rummet”. Detta för att göra stadskärnan attraktivare som mötesplats. Men utan ett innehåll som bidrar till själva upplevelsen kommer, som Björn Söderholm uttrycker det, sten att förbli sten även om den är ny. Enligt Björn Söderholm gör Kommuner förstås även klokt i att stödja kulturen i detta sammanhang.

Unik mix leder till ljus framtid

E-handel och servicetjänster som gör livspusslet enklare – exempelvis hemleveranser– går bra och kommer troligtvis fortsätta att göra det, enligt Björn Söderholm. Däremot kommer förmodligen inte sällanköpshandeln att öka i stadskärnorna utan det är den mer upplevelsebaserade handeln som lockar människor att shoppa i stadskärnorna.

– Det är viktigt att värna den unika butiksmixen i kombination med stadskärnornas givna roll som mötesplats. Den stadskärna som lyckas med det, kommer att gå en ljusare framtid till mötes, säger Björn Söderholm.

Vissa städer i undersökningen sticker verkligen ut i positiv bemärkelse medan andra inte riktigt fått luft under vingarna. På Business Arena Umeå får du svaren på hur det faktiskt går för stadskärnorna i norra Sverige i undersökningen.

Det är naturligtvis ett intressant föredrag för alla som är intresserade av stads- och samhällsutveckling, men också ur ett benchmarkingperspektiv är det nyttigt att komma och lyssna för att förstå hur de som lyckats har gått till väga.

Hur mår stadskärnorna ekonomiskt – en presentation av Cityklimatet MittNord

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015