ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Den blandade staden – en förutsättning för integration

26 maj 2016

Den 25 maj samlades över 200 aktörer från fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen för att ta del av upplägget och nyheterna inför höstens Business Arena Stockholm, men framförallt för att diskutera flyktingsituationen. Fastighetsbranschen är en sektor med stora möjligheter att påverka och ta ansvar i frågan. För att lyfta utmaningarna, möjligheterna och ge framgångsrika exempel på hur vi som bransch kan bidra samlades en panel från näringslivets olika hörn.

I dag är startsträckan för en person som flyttat till Sverige cirka 6-7 år. Det handlar om att lära sig språket, hitta försörjning, få möjligheten att gå i skola och framförallt; att hitta någonstans att bo. Den här startsträckan behöver kortas ned och där anser historikern Gunnar Wetterberg att fastighetsbranschen har ett stort ansvar.

– Ni står mitt i där det händer. Ni har en viktig roll i stadsbyggandet och kan göra det enklare för folk som flyttat hit.

Ett avgörande steg är att skapa alla förutsättningar för integrationen, något den blandade staden gör.

– Vi måste blanda folk med varandra i våra städer, inte klumpa samman människor i områden genom avskärmning. Den blandade staden är en förutsättning för den goda integrationen, säger Gunnar Wetterberg och tillägger att branschen behöver lägga ett större tryck på kommunerna.

– Om era områden ska fungera bra måste ni gå ut och lobba för kommunerna. Annars riskerar era områden att bli segregerade.

Fastighetsbranschen, som på allvar kommer att behöva tänka på sin kompetensförsörjning framöver, har särskilt goda möjligheter att bidra till en god integration. Förutom att bygga bort avskärmningar och skapa välkomnande miljöer, kan branschen även erbjuda arbete till dem som flyttat hit.

– Byggbranschen har enorma möjligheter! Men vi saknar arbetskraft och tar istället livet av varandra genom att sno kompetens från varandra. Vi måste börja se bredare och hitta kompetens från annat håll, menar Johanna Frelin, vd på Tengbom.

Modulhus kommer på tal och dissas nästan enhälligt av panelen. Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala kommun, berättar om hur de förbjudits i Uppsala och Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig för Berättarministeriet, berättar om vilka ödesdigra konsekvenser det kan få för en familj och framförallt barn att växa upp i ett sådant område. Anna Heide är expert på integration på SABO och kan förstå den kortsiktiga lösningen i modulbostäder – med betoning på kortsiktig.

– Det är viktigt att se detta som just kortsiktiga lösningar. Vi vet av erfarenhet att det tillfälliga ofta blir permanent, något vi får akta oss för.

Kortare bygglovsprocesser, regelverk som leder till färre överklaganden och underlätta för andrahandsuthyrning är andra såväl lång- som kortsiktiga lösningar som panelen föreslår.

När det kommer till kritan är Dilsa Demirbag-Sten ändå optimistisk inför framtiden.

– Det kommer att bli bra. Men vi behöver att folk agerar, tar ansvar och möts i de olika sektorerna. Vi behöver samverka.

 

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015