ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

”Därför måste Norrbotniabanan byggas så snabbt som möjligt”

27 januari 2015

Den 17 februari är norra Sveriges samhällsbyggnad och infrastruktur ett av huvudfokus på Business Arena Umeå. Tillsammans med en rad branschaktörer och experter ägnar vi en heldag åt ämnet. Vi har stämt av med en av dem, Per Corshammar, järnvägsingenjör på Ramböll.

Per Corshammar

Vilken är din vision för transportinfrastrukturen i norra Sverige?
Järnvägen är det mest kostnadseffektiva och miljövänliga transportmedlet på land. Min vision är en konkurrenskraftig järnvägsinfrastruktur i norra Sverige, den är nämligen förutsättningen för industrins tillväxt och konkurrenskraft. Basnäring som stål, gruvor och trä ska exempelvis kunna ha miljövänliga och effektiva transporter på järnvägsnätet utan kapacitetsbrist, trasiga spår och transportförluster på 0,5 miljarder per år som belastar dagens företag. Därför måste Norrbotniabanan byggas så snabbt som möjligt, nytt dubbelspår på Malmbanan och spårförlängning från Svapavaara till Pajala eller Finland. Gimonäs i Umeå blir en naturlig bytespunkt till Umeå flygplats, med en gångbro över Umeälven. Sedan ligger inte höghastighetståg från Gävle till Stockholm via Arlanda på 35 minuter långt borta. Kanske vågar vi satsa ända upp till Sundsvall direkt.

Vad skulle du säga krävs för att uppnå denna vision?
Det är viktigt att staten bildar separata byggbolag utanför Trafikverkets organisation som genomför projekten, så att Trafikverket kan koncentrera sig på att underhålla befintliga järnvägsanläggningar. Med separata bolag kan både Norrbotniabanan och Malmbanan byggas på två år och Svapavaara-Pajala på ett år. Utländska byggbolag bygger 20 mil järnväg per år till lägre totalkostnad än Trafikverket. Vi spar alltså tid, pengar och skapar fler arbetstillfällen med en effektivisering av järnvägen.

Tisdag 17 februari, kl. 11.00-16.15
Seminarium 2: Hur påverkar infrastrukturen centralorterna och den regionala dynamiken?

Moderator: Karin Klingenstierna
Expertkommentator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren Analys & Utveckling AB
Ett urval medverkande: Inger Edlund Pedersen (vd, Norrbottens Handelskammare), Ewa Lindstrand (kommunstyrelsens ordförande, Timrå kommun), Eva Nygren (direktör Investering, Trafikverket), Matz Engman (vd, Luleå Näringsliv)

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015