ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Business Arena Stockholm – an overview of international seminars and sessions

6 augusti 2019

Business Arena Stockholm is delighted to present two full seminars and several sessions in English. Seminar 4, Investor Update, and Seminar 13, Investor Update part II, follows up on Business Arena London last May and covers topics of interest for international investors pondering property investment in the region. How are the most important macroeconomic variables such as inflation, unemployment and interest rates developing? Are the Nordics, a single market or do the five different countries have divisive different characteristics? What is it like, doing business in the region?

In addition to seminar 4 and 13, a few selected sessions from topics such as Property and Finance, Architecture, Climate and Housing will be held in English. To view the international sessions, please see links below:

Turning challenge into opportunity
The New Normal: Lessons from Japan
What is good architecture?
A house is a house is a house…
Living large or living smart?
The rise and fall of the European Real Estate industry
The rise of China
Stockholm in my (international) heart

Read the programme in English here (updated 11 september) >>
Register to Business Arena Stockholm here >>

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015