ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

”Beställarkompetensen är central och behovsbilden fundamental”

17 januari 2017

Inför fördjupningen Läget, läget, läget – för en logistikfastighet på Business Arena Umeå, har vi pratat med Peter Mellander, logistikkonsult på Sweco Industry AB, Göteborg, som kommer att delta som talare. Under fördjupningen kommer bland annat följande att diskuteras: Hur bör logistikfastigheter placeras i förhållande till staden och hur skapas optimala flöden?

Vilka trender finns inom leveranser?
Som fastighetsägare med ambition att möjliggöra för smartare, effektivare leveranser så är detta naturligtvis en av de viktigaste frågorna; att ”definiera behovet”- och det är sannerligen inte lätt gjort när man tittar i denna glaskula. En lagom blandning av kompetens, kreativt tänk och mod, ihop med fokus på bibehållen flexibilitet i förhållande till framtida utfall, är viktiga aspekter vid lösningsutformningen.

Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden när det gäller leveranser?
Distribution vid låg trafikintensitet, t.ex. mitt på dagen eller på kvällar och nätter kommer att bli vanligare. Hemleveranser kommer högst sannolikt i stor grad vara frikopplade från mottagarens närvaro – i den grad det är fysiskt möjligt. Fastighetsboxar, paketautomater eller liknande lösningar kommer att öka i förekomst. Bemannade godsmottagningar, en form av återgång till att ha en ”portier” i större flerbostadshus är inte otänkbart!

Hur bör en logistikfastighet se ut? Och hur bör den placeras i förhållande till staden och dess invånare för att kunna säkerställa pålitliga flöden och leveranser?
Detta är naturligtvis omöjligt att svara på utan tydligare behovsbild. Vad är en ”logistikfastighet”? Skillnaden mellan ett centrallager, en omlastningsterminal och en godsmottagsfunktion i flerbostadshus är enorm, såklart.

Vad gäller fastighetens utformning så är det å ena sidan många gånger av vikt att tillhandahålla en fastighet som bibehåller flexibilitet inför framtida förändrade förutsättningar såsom nya leverans- och fordonstyper och förändrad orderstruktur, till exempel på grund av e-handeln och hemleveranser som ställer nya krav på hanteringslösningen.

Å andra sidan så är vi mitt i en våg av automatisering för ökad kostnadseffektivitet och reduktion av fel. Vid automation utformas gärna den interna hanteringslösningen först, varefter byggnaden formas utifrån denna. Traditionellt byggdes förr oftast en generisk lagerbyggnad och den interna logistiken anpassades bäst möjligt till redan befintligt hus.

Det är många faktorer som påverkar hanteringslösningen, kraven på fastigheten och dess lokalisering. Det väsentliga är att ha gjort hemläxan innan man bygger! Beställarkompetensen är central och behovsbilden fundamental.

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015