ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

BUSINESS ARENA GÖTEBORG 2016: Berättarministeriet på Business Arena Göteborg

31 mars 2016

Under Business Arena Göteborg kommer Berättarministeriet att vara på plats för att berätta om hur man arbetar för att hjälpa unga i socioekonomiskt utsatta områden att bli bättre på att uttrycka sig i skrift. Verksamheten bedrivs i form av en stiftelse, är icke vinstdrivande samt partipolitiskt och religiöst obunden. Vi bad Dilsa Demirbag Sten, som är verksamhetsansvarig, och Anders Lago, som sitter i styrelsen, att berätta mer om verksamheten och hur fastighetsbranschen kan hjälpa till.  

Dilsa
Dilsa Demirbag Sten, verksamhetsansvarig, Berättaministeriet

 

Dilsa Demirbag Sten, verksamhetsansvarig, Berättaministeriet

Ni hjälper barn i socioekonomiskt utsatta områden att utveckla sitt skriftspråk. Varför är det viktigt?
Vi lever i en skriftkultur i Sverige, i hela västvärlden för all del, där alla våra institutioner bygger på att man kan läsa, skriva och göra sig förstådd. Kan man inte det hamnar man lätt i ett utanförskap. Allt fler barn lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet och möter en arbetsmarknad som ställer helt andra krav. Risken är stor att dessa barn hamnar i utanförskap. En tragedi för individen, ett misslyckande och ibland rent av en fara för samhället. Våra barns utbildning är skolans uppdrag men allas vårt ansvar och en fråga som måste ha högsta prioritet. Samhällets alla sektorer behöver samverka – det ideella, det privata och det offentliga – för att vara ett stöd till skolorna under en orolig tid som kräver omställning och ett skifte.

Hur kan man hjälpa till om man skulle vilja?
Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse vars syfte är att inspirera barn och unga i områden med hög arbetslöshet att erövra det skrivna ordet. Det finns många sätt att stödja oss. Man kan bidra ekonomiskt eller med tjänster både som företag eller privatperson. Eller helt enkelt bara ge av din tid, som volontär.

Vad hoppas ni att få ut av att vara med på Business Arena i Göteborg?
Vi vill gärna etablera oss i Göteborg för att kunna vara ett stöd för fler lärare och kunna ta emot fler barn. Ola Serneke (vd på Serneke) och P-G Persson (vd på Platzer) visade tidigt intresse för vår verksamhet och tillsammans har vi skapat det nätverk och de ekonomiska förutsättningar som krävs för en etablering i Göteborg. Fler avtal är under diskussion. Platzer och Serneke, som är våra huvudpartners i Göteborg, representerar det moderna och ansvarsfulla ledarskapet som sätter den egna verksamheten i ett långsiktigt och större perspektiv. Båda bolagen är med och stöttar Berättarministeriet oavsett var i Göteborg vi beslutar oss om att öppna. Det är behovet som styr. Berättarministeriet samkör arbetslöshetssiffror, inkomst och skolresultat och öppnar där vi behövs som mest. Nu väntar vi på besked från kommunen om en samverkan så att vi tillsammans kan ta ansvar för våra barns utbildning.

 

Anders Lago, styrelsemedlem, Berättarministeriet (förbundsordförande HSB). Foto: Erika Stenlund
Anders Lago, styrelsemedlem, Berättarministeriet (förbundsordförande HSB). Foto: Erika Stenlund

Anders Lago, styrelsemedlem, Berättarministeriet (förbundsordförande HSB). 

Varför har du valt att ställa dig bakom just Berättaministeriet, där du sitter i styrelsen?
Sverige står inför mycket stora utmaningar. En av dem är att skapa bra förutsättningar för de barn och ungdomar som växer upp i storstädernas förorter. Berättarministeriet arbetar med en unik och lekfull modell för att få barn att läsa, skriva och berätta. Jag var med från starten när jag var kommunstyrelseordförande i Södertälje och har sett vilka resultat detta ger. Lärarna och skolan behöver allt stöd de kan få.

Vad kan folk i fastighetsbranschen bidra med?
Berättarministeriet bygger på en samverkan mellan det offentliga, näringslivet och volontärer, och för att klara dagens utmaningar behövs insatser från alla. Vi kan bidra med sponsorstöd men också ge våra medarbetare möjlighet att bli volontärer. Men vi har också ett egenintresse. Vi äger och förvaltar ofta de bostäder och lokaler som barn och ungdomar bor och vistas i. Genom att stödja verksamheter som Berättarministeriet är vi med och utvecklar dessa unga och påverkar därmed utvecklingen både av enskilda bostadsområden och av samhället i stort.

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015