ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Avyttring av kommunala bostadsbestånd

3 juli 2014

Bostadsfors

Samarbeta, hitta nya vägar och bidra till samhällsutvecklingen är några skäl man uppger för att sälja delar av allmännyttan.

För Väsbyhem som sålt 3 500 av sina 8 000 lägenheter handlade det i första hand om att utveckla samhället.
”Det handlar om att omstrukturera samhället, inte att tjäna sista kronan.”
Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun.

Botkyrkabyggen har ett bestånd där 7 000 lägenheter av 11 000 ska renoveras samtidigt som man ska bygga nytt.
”Vi ville lätta på miljonprogramsdelen, framförallt för att skapa möjligheter till nyproduktion.”
Ulf Nyqvist, vd Botkyrkabyggen.

En annan viktig fråga handlar om att ställa krav på att en ny ägare är långsiktig och tar ett socialt ansvar. Vi försäljningen av Albyberget finns bland annat i avtalet att den nya ägaren ska behålla andelen sociala kontrakt samt lägga ett antal miljoner per år för att stötta föreningslivet.

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt
Vi byter namn

Vi byter namn

Nyheter inför september

Nyheter inför september

Tack Malmö!

Tack Malmö!

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015