ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Almedalen: Översvämningsrisk underskattad i Slussenplaner

3 juli 2012

Många är vi nog som minns obehaget för ett par år sedan när Gamla stans tunnelbanestation höll på att översvämmas i och med höga vattennivåer i Mälaren. Under ett seminarium anordnat av FAS, Formas, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet i Almedalen på måndagen diskuterades just översvämningsrisken i Mälaren.

Monika Granberg, konsult i Slussenprojektet på Structor, anser att vattenfrågan och översvämningsrisken som argument för ombyggnad har kommit lite i skymundan jämfört med frågor som utformning, antal byggnader och trafikapparat.

– Vi kan inte tappa ut tillräckligt mycket vatten från Mälaren i dag och det rinner in mycket vatten. Vid en eventuell översvämning är dricksvatten för två miljoner människor hotat. När vi bygger om bygger vi två stora kanaler för att tappa ut vatten, det mer än dubblar kapaciteten.

Dessutom beräknar SMHI att havsnivåerna kommer att stiga mycket mellan 2050 och 2100.

– När vi planerar utgår vi från ett högsta vattenstånd, sen har vi lagt på marginal i och med att haven kan stiga. Stigande hav leder också till ökat tryck på konstruktionen vilket vi tar hänsyn till, säger Monica Granberg.

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Det bästa med Business Arena är att man får inspireras, lära känna massa nya människor och också träffa kompisar från förr.”
- Alexandra Laurén, vd, Bonava
”Ett tillfälle för mycket spontana möten och att mötas mellan fastighetsbolag, politiken och konsulter. ”
- Johanna Hessius, CEO & Head of Advisory Sweden, Newsec
”Det bästa med Business Arena är det personliga mötet, med både befintliga och potentiella kunder. ”
- Christian Fjordskär, försäljningschef, Värderingsdata AB
”Business Arena står för kunskap, nätverk och gemenskap. Med tanke på de stora utmaningarna som samhället i stort står för och branschen i synnerhet, så bör vi hjälpas åt att ta ansvar för samhällsbyggandet.”
- Annika Selin, vd, Forsen

Nyhetsbrev