ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Almedalen: Översvämningsrisk underskattad i Slussenplaner

3 juli 2012

Många är vi nog som minns obehaget för ett par år sedan när Gamla stans tunnelbanestation höll på att översvämmas i och med höga vattennivåer i Mälaren. Under ett seminarium anordnat av FAS, Formas, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet i Almedalen på måndagen diskuterades just översvämningsrisken i Mälaren.

Monika Granberg, konsult i Slussenprojektet på Structor, anser att vattenfrågan och översvämningsrisken som argument för ombyggnad har kommit lite i skymundan jämfört med frågor som utformning, antal byggnader och trafikapparat.

– Vi kan inte tappa ut tillräckligt mycket vatten från Mälaren i dag och det rinner in mycket vatten. Vid en eventuell översvämning är dricksvatten för två miljoner människor hotat. När vi bygger om bygger vi två stora kanaler för att tappa ut vatten, det mer än dubblar kapaciteten.

Dessutom beräknar SMHI att havsnivåerna kommer att stiga mycket mellan 2050 och 2100.

– När vi planerar utgår vi från ett högsta vattenstånd, sen har vi lagt på marginal i och med att haven kan stiga. Stigande hav leder också till ökat tryck på konstruktionen vilket vi tar hänsyn till, säger Monica Granberg.

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev