ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Almedalen: Infrastruktur uppifrån och nerifrån

4 juli 2012

Björn Hasselgren, forskare på KTH, har skrivit en doktorsavhandling, väg- och järnvägssystemen som han presenterade på onsdagen i Almedalen vid ett seminarium anordnat av Stockholms Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt Västsvenska Handelskammaren.

Historiskt, hur har det gått till när det byggdes väg och järnväg i Sverige och andra länder? Björn Hasselgren inleder med att ge en kort tillbakablick i hur den svenska infrastrukturen har vuxit fram.

– Tittar man på järnvägen var det när ångloket kom och representerade ny teknologi. Alla ville ha det, det växte fram uppifrån och ner i systemet. Det var stora investeringar som behövde göras i form av nya broar och nya järnvägar. En utveckling som kom tillstånd genom en blandning av statliga och privata engagemang. Det var alltså inte bara staten som byggde järnvägen, säger han.

Vägsystemet däremot har vuxit fram underifrån. Det har alltid funnits stigar mellan hus på landsbygden och dessa har utvecklats successivt. Enligt Björn Hasselgren togs många privata initiativ till detta och mycket ansvar låg lokalt.

När det gäller den fortsatta utvecklingen beskriver han två olika modeller för utveckling av väg- och järnväg. Det ena är den offentliga modellen där mycket handlar om samhällsfokus, hur ska man få systemen effektiva från ett samhällsperspektiv? Den andra modellen är den privata där fokus ligger på effektivitet och kundnytta. Hur Sverige ska förhålla sig till dessa två modeller kommer att avhandlas i infrastrukturpropositionen i höst.

Björn Hasselgren ställer sig frågan vad som kan göras bättre i framtiden. Han svar är en reformagenda – för effektivitet och utveckling, med fem punkter:

– Skilj ut ett nät (väg och järnväg) med statligt intresse. Resten kan man flytta över till regioner och kommuner.

– Pröva gränsöverskridande samverkan, det vill säga tillsammans med andra länder i Norden.

– Öppna för finansiering av vägar och järnvägar med avgifter – på nationell och regional/lokal nivå.

– Stärk resultatansvaret hos infrastrukturförvaltarna. Gör gärna Trafikverket till ett affärsverk med mer fokus på kunderna.

– Utveckla ett regelverk för PPP – för stärkta incitament kring finansiering i första hand.

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev