ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Almedalen: Botkyrka kommun satsar på interkulturell strategi

2 juli 2012

Under ett seminarium i Almedalen talade Botkyrkas Katarina Berggren om att man slopar begreppet mångfald och istället jobbar med interkulturella strategier.

Katarina Berggren, kommunstyrelseordförande i Botkyrka presenterar kommunen som Sveriges interkulturella kommun. Hela 53 procent av invånarna har rötter utanför Sverige och det talas 100 språk här. De flesta av ungdomarna behärskar minst tre språk, berättar hon.

I korthet handlar strategin om att undvika segregation genom att underlätta och främja att invånare från olika grupper möts i det offentliga. Den handlar också om att identifiera och betona gemensamma värderingar och uppmuntran att uppfylla gemensamma mål i kommunen.

Det som lyfter frågan över mångfald – som blivit ett slitet begrepp – är att de mänskliga rättigheterna blir ett övergripande mål som ska implementeras i alla andra delar av samhället.

– I praktiken handlar det till exempel om hur läraren beter sig i klassrummet. Att frågorna om integration finns med i samhällsplanering, kultur, idrott, i äldreomsorgen med mer, säger Helena Rojas, utvecklingschef, Botkyrka kommun.

– Det viktigaste är att det finns ett politiskt initiativ och gärna ett partiöverskridande arbete. Annars blir det personberoende och när den personen försvinner avstannar arbetet, säger Katarina Berggren.

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev