ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Almedalen: Behövs fler tekniker i arbetet mot global uppvärmning

3 juli 2012

Det är för få tekniker och ingenjörer som är inblandade när det genom förs utredningar och åtgärder för minskad klimatpåverkan. En anledning är ett för lågt löneläge inom stat och kommun. Det framkom under ett seminarium anordnat av FAS, Formas, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet i Almedalen på måndagen.

Hans Hanson, forskare vid Lunds universitet, pekar ut två stora problem med att lyckas möta klimatförändringarna.

– Det fösta handlar om att de flesta som arbetar inom myndigheter och statliga förvaltningar är naturvetare och samhällsvetare, men väldigt få tekniker och ingenjörer. Det andra handlar om att det finns ett påtagligt motstånd mot att integrera arbetet på universitet och högskoior.

Han nämner Klimat och sårbarhetsutredningen som ett exempel där endast sju av 100 personer som stod bakom rapporten kom från universitet, ingen av dessa sju från någon teknisk fakultet.

– Tekniker tar inte jobb inom statliga förvaltningar på grund av det dåliga löneläget. För samhällsstrukturfrågor får detta allvarliga konsekvenser. Det är oerhört komplicerade frågor och det blir svårt för myndigheterna att ta ställning till vad som är rätt och fel utan den kompetensen.

I och med stora klimatförändringar de kommande 100 åren finns risk för översvämningar och erosion i många av landets kommuner.

Enligt Hans Hanson, satsas alldeles för lite resurser på att göra mätningar till havs för att få en tydlig bild av hur klimatförändringarna påverkar havsnivån.

– På land finns 800 mätstationer, till sjöss bara en handfull. Eftersom det handlar om framtiden vet vi ingenting om vad som kommer att ske, men vi har stora belägg för att detta kommer att accelerera och många kommuner kommer att drabbas av översvämningar om 50-100 år. Är det då rimligt att lägga ansvaret endast på drabbade kommuner?

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Det bästa med Business Arena är att man får inspireras, lära känna massa nya människor och också träffa kompisar från förr.”
- Alexandra Laurén, vd, Bonava
”Ett tillfälle för mycket spontana möten och att mötas mellan fastighetsbolag, politiken och konsulter. ”
- Johanna Hessius, CEO & Head of Advisory Sweden, Newsec
”Det bästa med Business Arena är det personliga mötet, med både befintliga och potentiella kunder. ”
- Christian Fjordskär, försäljningschef, Värderingsdata AB
”Business Arena står för kunskap, nätverk och gemenskap. Med tanke på de stora utmaningarna som samhället i stort står för och branschen i synnerhet, så bör vi hjälpas åt att ta ansvar för samhällsbyggandet.”
- Annika Selin, vd, Forsen

Nyhetsbrev