ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Almedalen: Behövs fler tekniker i arbetet mot global uppvärmning

3 juli 2012

Det är för få tekniker och ingenjörer som är inblandade när det genom förs utredningar och åtgärder för minskad klimatpåverkan. En anledning är ett för lågt löneläge inom stat och kommun. Det framkom under ett seminarium anordnat av FAS, Formas, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet i Almedalen på måndagen.

Hans Hanson, forskare vid Lunds universitet, pekar ut två stora problem med att lyckas möta klimatförändringarna.

– Det fösta handlar om att de flesta som arbetar inom myndigheter och statliga förvaltningar är naturvetare och samhällsvetare, men väldigt få tekniker och ingenjörer. Det andra handlar om att det finns ett påtagligt motstånd mot att integrera arbetet på universitet och högskoior.

Han nämner Klimat och sårbarhetsutredningen som ett exempel där endast sju av 100 personer som stod bakom rapporten kom från universitet, ingen av dessa sju från någon teknisk fakultet.

– Tekniker tar inte jobb inom statliga förvaltningar på grund av det dåliga löneläget. För samhällsstrukturfrågor får detta allvarliga konsekvenser. Det är oerhört komplicerade frågor och det blir svårt för myndigheterna att ta ställning till vad som är rätt och fel utan den kompetensen.

I och med stora klimatförändringar de kommande 100 åren finns risk för översvämningar och erosion i många av landets kommuner.

Enligt Hans Hanson, satsas alldeles för lite resurser på att göra mätningar till havs för att få en tydlig bild av hur klimatförändringarna påverkar havsnivån.

– På land finns 800 mätstationer, till sjöss bara en handfull. Eftersom det handlar om framtiden vet vi ingenting om vad som kommer att ske, men vi har stora belägg för att detta kommer att accelerera och många kommuner kommer att drabbas av översvämningar om 50-100 år. Är det då rimligt att lägga ansvaret endast på drabbade kommuner?

Flödet

Nyheter från business arena

  • Filtrera flödet Visa:
  • Nyheter
  • Twitter
  • Allt

På väg upp i år?

Testimonials

”Jag vill verkligen rikta ett tack till Fastighetsnytt för ett bra och spännande arrangemang som lockar så många besökare och intressanta talare”
- Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
”Business Arena är ett otroligt effektivt sätt att träffa dem man behöver träffa. Under två dagar här har man gjort väldigt mycket av det kontaktskapandet man behöver för den vardagliga verksamheten ”
- Annica Carlsson, Equator Stockholm AB
”Business Arena är ett av de bästa tillfällena på året som man får träffa alla människor som jobbar i branschen. Alla är samlade på en och samma plats ”
- Mark Humphreys, Tengbom
”Sverige behöver Business Arena”
- Business Arena Umeå-delegat, 2015

Nyhetsbrev