Program Stockholm
09:00
GI
Gemensam inledning
Gemensam inledning
09:00
Välkomstanförande
09:10
Starkt Stockholm in i 2020-talet
09:20
Hur ser framtidens ledare ut?
GI 2
Gemensam inledning 2
Gemensam inledning
09:00
Välkomstanförande
09:10
Nytt normalläge på den globala arenan?
09:40
Den svenska motståndskraften
10:00
Kommunicate, Framtidsforum, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
11:00
S01
Seminarium 1
En förutsägbar ekonomisk politik – hör den dåtiden till?
11:00
Valanalys: Hur skall valresultatet tolkas?
11:30
Vilka ekonomiska politiska bud väntar?
S02
Seminarium 2
Ett komplicerat samhällsbygge
11:00
En långsiktigt hållbar kompromiss?
11:30
En färglös regering?
S03
Seminarium 3
När kommer något att hända?
11:00
Valanalys – vad händer nu?
11:30
Uppföljande panel: de stora frågornas tid?
S04
Seminarium 4
Capital market investments in Nordic Property
11:00
What could upset long-term prosperity?
S05
Seminarium 5
Hur håller vi ihop ett Stockholm med växtvärk?
11:00
Klarakvarteren 2.0?
11:25
Uppföljande panel – visionen för nya city
S06
Seminarium 6
Vem gör vad i det digitala landskapet?
11:00
Det digitala generationsskiftet
11:30
Vad är företagens plan och vad ska de planera för?
S07
Seminarium 7
En tillväxtfaktor i snabb utveckling
11:00
Framtidens kontor
S08
Seminarium 8
Mervärden när arkitekturen får mer utrymme
11:00
Arkitekturens plats i samhällsdebatten
11:40
Branschrapporten – Sveriges Arkitekter presenterar frågorna som står högst på agendan
S09
Seminarium 9
Handel vid vägskäl mot framtiden
11:00
Framtidens stormarknad – har den kommit till Sverige?
11:30
Hur behåller man handlarnas gunst?
FA
Fördjupning A
Fördjupning A - Mångfald
11:00
En blandad bransch för en blandad stad
FB
Fördjupning B
Fördjupning B - Allmännyttan
11:00
Hyror och förslag för ett välfungerande hyresförhandlingssystem
FC
Fördjupning C - Kompetens
11:00
Akut brist kräver unika lösningar
FD
Fördjupning D
Fördjupning D - Digitalisering
11:00
Digitalisering, 5G och IoT: Från fiber till affärsnytta – för både fastighet och hyresgäst
12:00
Kommunicate, Framtidsforum, lunch och tid att knyta nya kontakter
14:00
S01
Seminarium 1
En förutsägbar ekonomisk politik – hör den dåtiden till?
14:00
Riksbanken: Vägen framåt i en dynamisk värld
14:30
När och hur börjar räntan stiga?
S02
Seminarium 2
Ett komplicerat samhällsbygge
14:00
Den gränslösa kampen
14:20
Det händer förmodligen inte mig
S03
Seminarium 3
När kommer något att hända?
14:00
Ett år efter de svarta rubrikerna – vad är status nu?
14:30
Överutbud = hyresrättens revansch?
S04
Seminarium 4
Capital market investments in Nordic Property
14:00
Which are the main stock market trends?
S05
Seminarium 5
Hur håller vi ihop ett Stockholm med växtvärk?
14:00
Hur många mälardalare är vi?
14:20
Hur håller regionen samman när den växer?
S06
Seminarium 6
Vem gör vad i det digitala landskapet?
14:00
Den digitala fastighetstransaktionen
S07
Seminarium 7
En tillväxtfaktor i snabb utveckling
14:00
Är kontorsbristen kronisk?
14:30
Jagar vi kontorsvansen eller kommer vi ikapp?
S08
Seminarium 8
Mervärden när arkitekturen får mer utrymme
14:00
Tävlingar och smartare upphandlingar kan höja kvalitén
S09
Seminarium 9
Handel vid vägskäl mot framtiden
14:00
Handelns roll i stadsplaneringen
14:30
Hur påverkar bostadsfrossan handelsetableringar?
FE
Fördjupning E
Fördjupning E - Värdering
14:00
Värdering i en vikande konjunktur
FF
Fördjupning F
Fördjupning F - Äldreboende
14:00
Den äldre bostadsfrågan
FG
Fördjupning G
Fördjupning G - Byggande
14:00
Att eliminera glapp mellan beställare och utförare
FH
Fördjupning H - Bostad
14:00
Stockholmshusen – resultat, utmaningar och möjligheter
15:00
Kommunicate, Framtidsforum, eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter
16:00
S01
Seminarium 1
En förutsägbar ekonomisk politik – hör den dåtiden till?
16:00
Hur kan man förutse kapitalflöden om räntan stiger? Hur känsliga är vi för globala trender?
S02
Seminarium 2
Ett komplicerat samhällsbygge
16:00
Drömmen om en skola för drömmar
16:30
Skolans roll i samhällsbygget
S03
Seminarium 3
När kommer något att hända?
16:00
Markfrågan
16:30
Markfrågan – uppföljande panel
S04
Seminarium 4
Capital market investments in Nordic Property
16:00
Debt and fixed income – the vital lever
S05
Seminarium 5
Hur håller vi ihop ett Stockholm med växtvärk?
16:00
Bostad i SoFo – kontor i NoFo
S06
Seminarium 6
Vem gör vad i det digitala landskapet?
16:00
Hur är läget på Prop Tech-scenen?
S07
Seminarium 7
En tillväxtfaktor i snabb utveckling
16:00
Transaktionsmarknaden: En bra väg in för internationella investerare
16:30
Uthyrning: 10 000 kronor och stigande?
S08
Seminarium 8
Mervärden när arkitekturen får mer utrymme
16:00
Vad händer om kommunen ger arkitekten makten?
S09
Seminarium 9
Handel vid vägskäl mot framtiden
16:00
Handelsfastigheter samtidens melodi för institutionerna
16:30
Mer selektiva internationella investerare?
FI
Fördjupning I
Fördjupning I - Skatt
16:00
Begränsade ränteavdrag är faktum – vad händer härnäst?
FJ
Fördjupning J
Fördjupning J - Allmännyttan
16:00
Allmännyttans byggagenda
FK
Fördjupning K
Fördjupning K - Social hållbarhet
16:00
Framtidens sociala bostadspolitik – om de unga får välja
FL
Fördjupning L
Fördjupning L - Bostad
16:00
Att bygga i trä – tips för dig som inte prövat
17:00
Business Arena afterwork
S Seminarium
F Fördjupning
09:00
Inl.
Gemensam inledning
Gemensam inledning
09:00
Välkomstanförande
09:10
Kriskommunikation i stormens öga
09:35
AI, människans bästa vän?
S13
Seminarium 13
Direct investments in Nordic Property
09:00
Investing in the Nordics – International investor panel
10:00
Kommunicate, Framtidsforum, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
11:00
S10
Seminarium 10
Vad händer när räntan börjar stiga?
11:00
Liten genomgång av ränteutvecklingen historiskt
11:30
Panel: När börjar räntorna stiga?
S11
Seminarium 11
Stadsbygget i samhällsbygget
11:00
Hjärnan och informationsbomben
11:30
Ledarskap i det digitala landskapet
S12
Seminarium 12
Börjar bostadens väggar skaka?
11:00
Tänk utanför bostadsboxen
11:30
Kan Sverige göra om och göra rätt?
S13
Seminarium 13
Direct investments in Nordic Property
11:00
Still going strong – the Swedish direct market 
S14
Seminarium 14
157 mil utmaningar och möjligheter
11:00
TEMA NORR: Norra Sverige som varumärke
11:30
TEMA NORR: Hur maximerar vi norra Sveriges potential? 
S15
Seminarium 15
Katching för förvaltning?
11:00
Hur prioriteras förvaltningen när bostaden blir handelsvara?
11:30
Långsiktig förvaltning eller snabba affärer?
S16
Seminarium 16
Staden som tillväxtankare
11:00
Näst högsta hus vinner
11:30
Delad stad är dubbel stad
S17
Seminarium 17
Dags för nästa hållbarhetskliv
11:00
Klimatförändringar, städer och fake news
11:30
Hur långt har branschen kommit? 
FM
Fördjupning M
Fördjupning M - Regioner i tillväxt
11:00
Vilka satsningar krävs när Huddinge tar täten för södra Stockholms tillväxt?
FN
Fördjupning N
Fördjupning N - Byggande
11:00
Så blir ditt CM-projekt ännu enklare att genomföra
FO
Fördjupning O
Fördjupning O - Regioner i tillväxt
11:00
Programarbete pågår
FP
Fördjupning P
Fördjupning P - Hotell
11:00
Kan det bli för många hotell?
FQ
Fördjupning Q
Fördjupning Q - Bostad
11:00
Stockholmshyra stärker hyresrättens ställning i Stockholm
12:00
Kommunicate, Framtidsforum, lunch och tid att knyta nya kontakter
13:30
S10
Seminarium 10
Vad händer när räntan börjar stiga?
13:30
Bankfinansiering: Hur påverkas räntenettot?
14:00
Obligationer: Hur påverkas räntenettot?
S11
Seminarium 11
Stadsbygget i samhällsbygget
13:30
Gammalt blir till nytt
S12
Seminarium 12
Börjar bostadens väggar skaka?
13:30
Hur arbetar kommunerna för bostäder åt svaga grupper?
13:50
Bu eller bä för mer stat i bostadsfrågan
S13
Seminarium 13
Direct investments in Nordic Property
13:30
Five capitals – one market?
S14
Seminarium 14
157 mil utmaningar och möjligheter
13:30
TEMA VÄST: Går de blåvita ränderna aldrig ur?
14:00
TEMA VÄST: Hur skapas samförstånd om Göteborgs stadsbild?  
S15
Seminarium 15
Katching för förvaltning?
13:30
Samlad trupp när marknaden svajar
S16
Seminarium 16
Staden som tillväxtankare
13:30
Urbana erfarenheter
S17
Seminarium 17
Dags för nästa hållbarhetskliv
13:30
Digital hållbarhet i kristallkulan
13:50
Digitalisering i hållbar praktik
D
Draknästet
Hållbara transporter för hållbar utveckling
13:30
FR
Fördjupning R
Fördjupning R - Logistik
13:30
Den helautomatiserade dagligvaruhandeln
FS
Fördjupning S
Fördjupning S - Byggande
13:30
Tre goda ting för produktiviteten: hållbarhet, säkerhet och lönsamhet
FT
Fördjupning T
Fördjupning T - Arkitektur
13:30
Årets arkitekturkommun 2018
FU
Fördjupning U
Fördjupning U - Social hållbarhet
13:30
Vad behöver göras för att alla ska kunna bo?
FV
Fördjupning V
Fördjupning V - Bostad
13:30
Allmännyttan i täten för rättvist byggande
14:30
Kommunicate, Framtidsforum, eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter
15:15
S10
Seminarium 10
Vad händer när räntan börjar stiga?
15:15
Ratings och utländsk finansiering
S11
Seminarium 11
Stadsbygget i samhällsbygget
15:15
Att överb(r)ygga barriärer
S12
Seminarium 12
Börjar bostadens väggar skaka?
15:15
Delningsekonomins påverkan på bostadsmarknaden
S14
Seminarium 14
157 mil utmaningar och möjligheter
15:15
TEMA SYD: Från vision till verklighet – hur maximeras regionens potential?
S15
Seminarium 15
Katching för förvaltning?
15:15
Commitment issues när tekniken utvecklas
S16
Seminarium 16
Staden som tillväxtankare
15:15
En ”nudge” för en smartare stad
S17
Seminarium 17
Dags för nästa hållbarhetskliv
15:15
Hållbara krav för lönsamhet
FW
Fördjupning W
Fördjupning W
15:15
Programarbete pågår
FX
Fördjupning X
Fördjupning X - Kompetens
15:15
Sommarlov för rekryteringskrisen?
FY
Fördjupning Y - Skolfastigheter
15:15
Programarbete pågår
FZ
Fördjupning Z
Fördjupning Z
15:15
Programarbete pågår
Fördjupning Å
Fördjupning Å - Digitalisering
15:15
Digitalisering i praktiken – från fastighet till stad
16:00
Business Arena afterwork
S Seminarium
F Fördjupning

Business Arena nyckeltal

Business Arena informationsbrev

Business Arenas informationsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Almedalen och London. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att prenumerera ser du till att inte missa några viktiga nyheter!