Program Stockholm
09:00
GI 1
Gemensam inledning
Gemensam inledning
09:00
Välkomstanförande
09:10
Det internationella Stockholm
09:20
Utrikeskorrespondenterna: Vad formar bilden av Sverige?
GI 2
Gemensam inledning 2
Gemensam inledning
09:00
Välkomstanförande
09:10
Det internationella Stockholm
09:20
Bara ägg blir ingen tårta
10:00
Kommunicate, Framtidsforum, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
11:00
S01
Seminarium 1
En velande konjunktur: Vart är vi på väg?
11:00
Demografi som en ekonomisk megatrend
S02
Seminarium 2
Ängslighetens kranka blekhet
11:00
Det avdramatiserade kulturmötet
S03
Seminarium 3
Boostad bostadsmarknad – ett minne blott?
11:00
Vad näst efter Perandan?
11:30
Dags att kasta in bostadshandduken?
S04
Seminarium 4
Seminar in English
Investment in Nordic property markets - a primer
11:00
Macroeconomics: The main risks going ahead
S05
Seminarium 5
Samverkande trender inom förvaltningen – vad blir resultatet?
11:00
Varför misslyckas branschen med att marknadsföra sig som arbetsgivare?
11:30
Vad krävs för att bli glödhet på arbetsmarknaden?
S06
Seminarium 6
Flexibla affärsmodeller för framtidens handel
11:00
Turning challenge into opportunity
S07
Seminarium 7
Urban mobilitet med delade resurser
11:00
Möjligt att få mer mobilitet och mindre koldioxid?
11:30
Vem vinner på mikromobilitet?
S08
Seminarium 8
Kan varsel leda till mindre trassel?
11:00
Hur mår arkitekterna?
11:20
Tid för eftertanke när konjunkturen viker
S09
Seminarium 9
Klimatfrågan kompassnålen mot framtiden
11:00
En klimatanpassad ekonomi
FB
Fördjupning B
Fördjupning B - Värdering
11:00
Irrationalitet och futurism – hur står sig fastighetsvärdering i en ny värld?
FC
Fördjupning C - Hotell
11:00
Hur attraherar vi ökade investeringar från utlandet?
FD
Fördjupning D
Fördjupning D - Bostad (I samarbete med Sveriges Allmännytta)
11:00
Hur ska vi sätta hyrorna?
12:00
Kommunicate, Framtidsforum, lunch och tid att knyta nya kontakter
14:00
S01
Seminarium 1
En velande konjunktur: Vart är vi på väg?
14:00
Riksbanken: Hur åtgärdar vi en dysfunktionell bostadsmarknad?
14:30
Panel om penningpolitiken
S02
Seminarium 2
Ängslighetens kranka blekhet
14:00
Trygghet på bekostnad av frihet?
S03
Seminarium 3
Boostad bostadsmarknad – ett minne blott?
14:00
Dela på risken eller riska affären
S04
Seminarium 4
Seminar in English
Investment in Nordic property markets - a primer
14:00
Five countries – one market?
S05
Seminarium 5
Samverkande trender inom förvaltningen – vad blir resultatet?
14:00
Är det automatisk fastighetsförvaltning som är lösningen?
14:30
Glöms sårbarheten bort när fastigheter blir smartare?
S06
Seminarium 6
Flexibla affärsmodeller för framtidens handel
14:00
Framtidens affärsmodeller för handlare
14:30
Framtidens affärsmodeller för fastighetsägare
S07
Seminarium 7
Urban mobilitet med delade resurser
14:00
Varför gillar fastighetsbolag bilpooler?
14:30
Samhällsplanering för minskade transporter
S08
Seminarium 8
Kan varsel leda till mindre trassel?
14:00
Var står arkitekturpolitiken idag?
14:30
Från politik till praxis
S09
Seminarium 9
Klimatfrågan kompassnålen mot framtiden
14:00
Behovet av att begripa det obegripliga
14:30
Branding med mersmak
FF
Fördjupning F
Fördjupning F - Arbetsmarknad/Region
14:00
Vad händer med regionen när kartan ritas om?
FG
Fördjupning G
Fördjupning G - Stadsutveckling (I samarbete med Stockholm Science City)
14:00
En pitch för hälsa i stadsutvecklingen
FH
Fördjupning H - Skola
14:00
Tyst i klassen!
15:00
Kommunicate, Framtidsforum, eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter
16:00
S01
Seminarium 1
En velande konjunktur: Vart är vi på väg?
16:00
The New Normal: Lessons from Japan
S02
Seminarium 2
Ängslighetens kranka blekhet
16:00
Skolan – verktyget för att bygga staden
S03
Seminarium 3
Boostad bostadsmarknad – ett minne blott?
16:00
Toppar, dalar och förlorad kunskap
S04
Seminarium 4
Seminar in English
Investment in Nordic property markets - a primer
16:00
Do’s and don’ts: When in the Nordics…
S05
Seminarium 5
Samverkande trender inom förvaltningen – vad blir resultatet?
16:00
Ökad flexibilitet och digitalisering – hur anpassas förvaltningen?
16:30
Det delade arbetsutrymmet – nisch eller modell för framtidens sätt att jobba?
S06
Seminarium 6
Flexibla affärsmodeller för framtidens handel
16:00
Hur förenar vi handels- och fastighetsägarnas intressen?
S07
Seminarium 7
Urban mobilitet med delade resurser
16:00
Platserna vi tar oss till – hur vill vi ha dem?
16:30
Stadsrum och transporter när delningsekonomin driver utvecklingen
S08
Seminarium 8
Kan varsel leda till mindre trassel?
16:00
What is good architecture?
S09
Seminarium 9
Klimatfrågan kompassnålen mot framtiden
16:00
A house is a house is a house…
16:20
Vackert väder och blåsigt tack!
FJ
Fördjupning J
Fördjupning J - Bostad (I samarbete med Akademin)
16:00
Bostadsmarknaden år 2030 – fokus Stockholms län
FK
Fördjupning K
Fördjupning K - Stadsutveckling (I samarbete med Fyra mälarstäder)
16:00
Samarbete mellan Mälarstäder resulterar i tillväxt
FL
Fördjupning L
Fördjupning L - Risk
16:00
Hur stor är risken i fastighetsbranschen?
S Seminarium
F Fördjupning
09:00
GI
Gemensam inledning
Gemensam inledning
09:00
Välkomstanförande
09:05
Kan branschen bidra till att Greta-effekten får genomslag på riktigt?
09:20
Hot och hopp i dagens värld
S13
Seminarium 13
Seminar in English
Market trends in the Nordic property markets
09:00
Investing in the Nordics – International investor panel
10:00
Kommunicate, Framtidsforum, förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter
11:00
S10
Seminarium 10
Sinar pengakällorna någonsin?
11:00
The Rise of China
11:30
Fastighetsbranschens makroexponering
S11
Seminarium 11
Så ska staden byggas för framtiden
11:00
Blågröna lämningar på Stockholm
11:30
Dags att tycka till om det blågröna stadshuset
S12
Seminarium 12
Det saknas bitar i bostadspusslet
11:00
Prisproblematiken i ett internationellt perspektiv
S13
Seminarium 13
Seminar in English
Market trends in the Nordic property markets
11:00
Which are the main stock market trends?
11:30
Debt and fixed income – the vital lever
S14
Seminarium 14
Kan livskvalitet och fastighetsvärden utvecklas parallellt?
11:00
Är social hållbarhet verkligen samma sak som ekonomisk?
11:30
Kan framgång demokratisera ett fritt kontorslandskap?
S15
Seminarium 15
Stockholmskt storhetsvansinne på gott och ont
11:00
Stockholm in my (international) heart
S16
Seminarium 16
Tjänstifierat utbud och fortsatt efterfrågan – eller?
11:00
Statistik och nyckeltal – vart är kontorsmarknaden på väg?
11:20
Det stora perspektivet – vilka faktorer driver marknaden?
S17
Seminarium 17
Värde och värderingar i den digitala världen
11:00
Framtidens gig i den digitala världen
S18
Seminarium 18
Cementerad struktur i behov av förändring?
11:00
Att förvalta ett arv
11:30
Många bäckar små
FM
Fördjupning M
Fördjupning M - Planprocess (Öppet diskussionsforum)*
11:00
Kär planprocess har många namn
FO
Fördjupning O
Fördjupning O - Handel
11:00
Case: Vad vill kunderna egentligen ha?
FP
Fördjupning P
Fördjupning P - Social hållbarhet (I samarbete med Akademin)
11:00
Renovräkning – olagligt eller nödvändigt ont?
12:00
Kommunicate, Framtidsforum, lunch och tid att knyta nya kontakter
13:30
S10
Seminarium 10
Sinar pengakällorna någonsin?
13:30
Hur ser läget på kapitalmarknaden ut?
14:00
På jakt efter investment grade
S11
Seminarium 11
Så ska staden byggas för framtiden
13:30
Status på de stora projekten
S12
Seminarium 12
Det saknas bitar i bostadspusslet
13:30
Living large or living smart?
S13
Seminarium 13
Seminar in English
Market trends in the Nordic property markets
13:30
Transactions in the Nordic market – an overview
S14
Seminarium 14
Kan livskvalitet och fastighetsvärden utvecklas parallellt?
13:30
Ensammast i världen – fast mitt i stan
14:10
Kan fastighetsförvaltningen öka kundens livskvalitet?
S15
Seminarium 15
Stockholmskt storhetsvansinne på gott och ont
13:30
Dags att göra storytelling av Stockholm
S16
Seminarium 16
Tjänstifierat utbud och fortsatt efterfrågan – eller?
13:30
Hur parerar co-working-aktörerna en svagare konjunktur?
14:00
Då och nu: En historisk resa genom kontorslandskapet
S17
Seminarium 17
Värde och värderingar i den digitala världen
13:30
Digitalt och värdefullt?
14:00
Mätstickan som måttstock på människan
S18
Seminarium 18
Cementerad struktur i behov av förändring?
13:30
Upphandlingens sköna konst
FQ
Fördjupning Q
Fördjupning Q - Logistik
13:30
Att hitta det långsiktigt optimala läget
FR
Fördjupning R
Fördjupning R - Regioner i tillväxt (I samarbete med Huddinge kommun)
13:30
I Flemingsberg investeras 60 miljarder i stadsutveckling
FS
Fördjupning S
Fördjupning S - Bostad (I samarbete med Sveriges Allmännytta)
13:30
Så bygger vi för fler
FT
Fördjupning T
Fördjupning T - Studentbostäder
13:30
Är studentbostäder en ny tillgångsklass?
14:30
Kommunicate, Framtidsforum, eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter
15:15
S10
Seminarium 10
Sinar pengakällorna någonsin?
15:15
The rise and fall of the European Real Estate industry
S11
Seminarium 11
Så ska staden byggas för framtiden
15:15
Vikten av att erbjuda allt
S12
Seminarium 12
Det saknas bitar i bostadspusslet
15:15
Den blandade lösningen
S14
Seminarium 14
Kan livskvalitet och fastighetsvärden utvecklas parallellt?
15:15
Kompetensförsörjning via integration – en ny modell för arbetsmarknaden?
15:40
Sociala projekt som inspirationskälla och samhällsbyggande
S15
Seminarium 15
Stockholmskt storhetsvansinne på gott och ont
15:15
Infrastruktur gör regionen mindre
S16
Seminarium 16
Tjänstifierat utbud och fortsatt efterfrågan – eller?
15:15
The Big Picture – kan kontorsområden passa in i livspusslet?
15:40
Hur ser kontoret som alstrar biologiskt välmående ut?
S17
Seminarium 17
Värde och värderingar i den digitala världen
15:15
Smart, smartare, smart stad
S18
Seminarium 18
Cementerad struktur i behov av förändring?
15:15
Etik, över- eller underordnad affären?
FU
Fördjupning U
Fördjupning U - Samhällsfastigheter
15:15
Boende på ålderns höst: Hur ser behovet ut och vem ska uppfylla det?
17:00
Business Arena afterwork
S Seminarium
F Fördjupning

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://www.businessarena.nu/program/stockholm-in-my-international-heart/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/businessarena15/public_html/wp-content/themes/business/functions.php on line 9512

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/businessarena15/public_html/wp-content/themes/business/functions.php on line 9753

Business Arena nyckeltal

Business Arena nyhetsbrev

Business Arenas nyhetsbrev skickas ut löpande till dig som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om vårt pågående arbete kring evenemangen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Almedalen och London. Det kan exempelvis handla om aktuella talare, programspår och praktisk information inför evenemanget. Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner jag de Allmänna Villkoren och bekräftar att jag har tagit del av Personuppgiftspolicyn.